Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Slavičínská charita dostane lepší zázemí za víc jak 8 milionů korun

Slavičínská charita dostane lepší zázemí za víc jak 8 milionů korun

1. 8. 2022

Nevzhledná žlutá budova, která stojí v areálu Charity Slavičín pod kostelem, se brzo stane výkladní skříní moderních sociálních služeb. Budova v majetku města, která sloužila jako strážní domek protileteckého krytu i sklad bude zrekonstruovaná a dostane nadstavbu.

Tomáš Chmela - starosta Slavičína

Tomáš Chmela - starosta Slavičína

„Vznikne zde pořádné zázemí pro pracovnice Charity ať už jde o šatny, sprchy či kancelář,“ uvedl slavičínský starosta Tomáš Chmela s tím, že nepostradatelnost pracovnic Charity se ukázala hlavně během covidové pandemie. „Pracovnice doslova nasazovaly vlastní zdraví a často byly jediné osoby, s nimiž byli nemocní v kontaktu. Nakupovaly jim, zařizovaly potřebné a za to si zaslouží velký dík a co nejlepší pracovní podmínky, jaké jim můžeme vytvořit,“ doplnil Chmela.

Doposud to ve slavičínské Charitě vypadá tak, že stávající budova (naproti žlutého skladu) není bezbariérově přístupná a když žadatel o sociální službu (často nemocný, nepohyblivý či v tíživé životní situaci) překoná úzké chodby a schody, ocitne se v jedné místnosti, kterou vedoucí pracovnice sdílí s ostatními pečovatelkami. To na soukromé jednání není příliš vhodné. Navíc pečovatelky, jež pracují s klienty, nemají ani vyhovující šatny či stoly s počítači. Na jednom počítači se tak musí střídat několik pracovnic, které zde zaznamenávají výkazy provedených úkonů.

Vše by měla vyřešit rekonstrukce skladových prostor, což je zatím vlhká, nevytápěná a  nepodsklepená budova. Po rekonstrukci bude budova přistavěno obytné podkroví s nadezdívkou, na níž bude usazena sedlová střecha. Vnější okna a dveře budou dřevěné, fasáda s kontaktním zateplovacím systémem bude mít lomenou bílou barvu. Pečovatelská služba má v současné době 179 klientů.

Charita Slavičín díky rozšíření zázemí navýší kapacitu o 21 osob. Velká část klientů terénních sociálních služeb poskytovaných místní charitou (cca 90 %) jsou osoby s poruchou autistického spektra, osoby s demencí či Alzheimerovou chorobou, osoby s alkoholovými demencemi či osoby nevyléčitelně nemocné v terminálním stadiu nemoci. Celková částka projektu s názvem „Slavičín – Zlepšení zázemí pro poskytování terénních sociálních služeb“ je 8 187 539 Kč bez DPH, z níž dotace Ministerstva práce a sociálních věcí činí 2 641 683 Kč. (tz)

 

Autor: Aleš Durďák