Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Slavičín se vydal cestou komunitní energetické soběstačnosti

Slavičín se vydal cestou komunitní energetické soběstačnosti

18. 3. 2023

Město Slavičín je modelovým příkladem toho, jak se co nejvíce přiblížit energetické soběstačnosti. Existuje zde totiž velmi propracovaný systém komunitně energetických opatření a o mnohých dalších plánech v tomto směru se již na radnici jedná.

Starosta Slavičína Tomáš Chmela (STAN) představuje projekt komunitní výtopny poslankyni Elišce Olšákové (STAN). Vpravo  Oldřich Kozáček, jednatel společnosti BTH Slavičín, spol. s r.o.

Starosta Slavičína Tomáš Chmela (STAN) představuje projekt komunitní výtopny poslankyni Elišce Olšákové (STAN). Vpravo Oldřich Kozáček, jednatel společnosti BTH Slavičín, spol. s r.o.

Více než šestitisícové město momentálně dokáže z vlastních zdrojů zásobovat teplem asi dvě pětiny domácností, a to díky vícezdrojové kotelně, ve které se doplňuje spalování biomasy kombinovanou výrobou vlastní elektřiny a tepla motory na zemní plyn. Kotelna funguje už delší dobu na principu, který umožňuje za pomoci spalování dřevní štěpky vytápět některá sídliště a části města. Městu a jeho občanům to zabezpečuje udržovat příznivější ceny za teplo, než by tomu bylo v případě užívání zemního plynu jako vstupu pro výrobu tepla. Záměrem Slavičína je navíc teplovod v následujících letech rozšířit i do dalších částí města.

Dalším pilířem komunitně energetické strategie města Slavičína je instalace tepelných čerpadel a solárních panelů. Jejich kombinací se docílí toho, že v letních měsících bude energetický provoz zabezpečen i bez nutnosti spalování biomasy. V tomto roce se má instalovat téměř 350 fotovoltaických panelů o výkonu 130 kWp, konkrétně na střechu zmiňované kotelny. Energie z nich bude dodávána do bytů v přiléhajícím sídlišti Malé Pole. „Elektřina získaná z fotovoltaiky bude sloužit pro spotřebu kotelny a částečně i domácností. Vyjde nás to výrazně levněji než nakupovat energii ze sítí,“ vysvětlil starosta Tomáš Chmela za STAN.

Aby byla energie ze slunečního záření efektivněji využita, bude uchovávána v novém bateriovém úložišti s kapacitou 100 kW. Na tento trend reaguje projekt BTH s podporou města, na který obdrželo dotaci 2,5 milionu korun od Státního fondu životního prostředí. V posledních letech byl postaven zastřešený sklad štěpky a také byla dokončena výměna dvou kogeneračních jednotek. Město Slavičín do teplárny investuje tak, aby byla v souladu s nejmodernějšími úspornými technologiemi.

Mezi další plány města Slavičína v duchu soběstačné komunitní energetiky patří dle starosty Tomáše Chmely instalace bezlopatkové větrné elektrárny, která by byla umístěna v areálu kotelny na starém a v současnosti nevyužívaném komínu o výšce cca 60 m.

Autor: Marek Smetana