Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Školy začlenění Ukrajinců do vzdělávacího procesu zvládají

Školy začlenění Ukrajinců do vzdělávacího procesu zvládají

18. 5. 2022

Vsetínské základní a mateřské školy musely ve spolupráci se svým zřizovatelem, jímž je město Vsetín, zareagovat na aktuální situaci a postarat se o děti Ukrajinců, kteří před válkou uprchli do našeho města. V závěru dubna navštěvovala některou ze ZŠ či MŠ téměř stovka ukrajinských dětí, jejich počet se však v posledních dnech snižuje.

Tomáš Pifka, místostarosta Vsetína

Tomáš Pifka, místostarosta Vsetína

Zajištění výuky pro děti ukrajinských uprchlíků přineslo školám některé problémy, s nimiž se ale postupně vyrovnaly. „Nyní situaci zvládáme,“ uvedl místostarosta pro školství Tomáš Pifka s tím, že příliv ukrajinských dětí nijak neohrozil ani neohrozí školní a předškolní docházku českých dětí. „Kapacity našich škol jsou dostatečné,“ ubezpečil místostarosta. 

O umístění dítěte do MŠ projevili Ukrajinci zájem pouze v jednotkách případů. Ke konci dubna měli po jednom v MŠ Trávníky, MŠ Ohrada, MŠ Kobzáňova a tři děti v MŠ Luh. V ZŠ je ukrajinských dětí o poznání více, v závěru května to bylo téměř sedm desítek. Na ZŠ Sychrov navíc funguje tzv. adaptační skupina, kterou navštěvuje 25 dětí. Výuka probíhá většinou v běžných třídách. Počet školáků se však může měnit. Ti, kteří zůstali, jsou začlenění do kmenových tříd a navíc mají možnost absolvovat dopolední intenzivní výuku češtiny, a to čtyři hodiny týdně.

Adaptační skupinu na ZŠ Sychrov si vzala „pod křídla“ vsetínská firma Stín Kovo, jíž škola za symbolickou jednu korunu pronajala učební prostory. Navštěvuje ji 25 dětí, z nichž je 10 předškolního věku. „Firma zajistila ukrajinské vyučující pro většinu předmětů, my poskytujeme učitele češtiny a angličtiny. Ve výtvarné a tělesné výchově jsou pak ukrajinské děti integrovány do běžných tříd,“ přiblížila ředitelka školy Pavla Planková a dodala, že část výuky především starších dětí stále probíhá distančním způsobem, kdy se spojí s vyučujícími na Ukrajině.
„Těší mne, že zařazení ukrajinských dětí do výuky funguje bez větších potíží a nijak neomezuje vzdělávání ostatních dětí. Věřím, že integrace uprchlíků, kteří u nás budou chtít zůstat, do běžného života ve městě proběhne taktéž bez problémů,“ uzavřel místostarosta Pifka
 

Autor: Aleš Durďák