Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Školní družina ve Valašských Kloboukách už vítá děti v moderním prostředí

Školní družina ve Valašských Kloboukách už vítá děti v moderním prostředí

28. 1. 2022

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Kloboucká školní družina za poslední tři roky podstatně omládla a zmodernizovala své vybavení. Obnova začala v roce 2019 stavebními úpravami učeben, na které v roce 2021 navázala rekonstrukce sociálního zařízení a také šaten a sprch, které patří k sousedním tělocvičnám. Součástí bylo rovněž pořízení nového nábytku, výukových pomůcek a dalšího technického vybavení. Na začátku roku 2022 se prostory rozzářily posledními detaily a dekoracemi, které žákům pobyt ve školní družině zpříjemní a rozveselí.

 

Eliška Olšáková - poslankyně a starostka města Valašské Klobouky

Eliška Olšáková - poslankyně a starostka města Valašské Klobouky

„V první fázi stavebních úprav bylo původních sedm tříd přebudováno na pět moderních učeben pro zájmové a neformální vzdělávání a zlepšily se také podmínky v zázemí pedagogů. Následovala další etapa rekonstrukce, která řešila prostředí toalet a úklidové místnosti. Na tyto práce jsme čerpali dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 5 milionů korun. Modernizace družiny a zázemí celkově vyšla na 7,9 milionu korun,“ sdělila Eliška Olšáková, starostka města Valašské Klobouky. „Poděkování za výbornou spolupráci patří vedení školy a paní školnici, pro které rekonstrukce znamenala pracovní prázdniny,“ dodala.

Nad rámec projektu město za vlastní prostředky zrekonstruovalo ještě i zázemí tělocvičen, a to od kompletně nových instalací, obkladů a rekuperace vzduchu až po zařízení interiérů. „I prostředí vychovává, a proto vnímám celou modernizaci základní školy jako rozvoj správným směrem. Investice do školství jsou důležité. Od roku 2015 město Valašské Klobouky realizovalo ve škole projekty za více než 42 milionů korun a letos je podaný další projekt na opravu hřiště a sociálního zařízení u tělocvičny za přibližně 4 miliony korun,“ poznamenala Eliška Olšáková.

Děti budou během pobytu ve družině pracovat s moderními didaktickými pomůckami k rozvoji výuky cizích jazyků, přírodovědných oborů i technických a řemeslných dovedností. „Materiální zařízení učeben školní družiny odpovídá aktuálním trendům a nabízí dětem širokou škálu podnětů pro rozvoj jejich vědomostí i zručností. Podle reakcí od žáků soudíme, že proměna družiny je zdařilá a že jim nové prostředí poskytuje nejen bezpečné útočiště pro odpočinek po školní výuce, ale také atraktivní podmínky pro vyžití v kolektivu kamarádů,“ uvedla Ivana Sedláková, ředitelka základní školy.

 

Projekt „Těšíme se do školní družiny“ je spolufinancován z IROP.

Autor: Aleš Durďák