Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Proti proudu Bečvy - na vlastní oči

Proti proudu Bečvy - na vlastní oči

23. 2. 2021

V sobotu 20. 2. 2021 se uskutečnila akce s názvem "Pochod proti proudu Bečvy aneb Fraška J. Klicpery". Tato akce navázala na pravidelné, každý měsíc se konající, akce ve Valašském Meziříčí, které se snaží poukázat na nedůvěru vzbuzující postupy orgánů podílejících se na šetření havárie na Bečvě z 20. 9. 2020. Pochod odstartoval v sobotu před polednem od silničního mostu přes Bečvu u Choryně. Přestože mnohde na Valašsku svítilo slunce, zde se pouze mírně prodíralo skrze mlhu. Mlha u řeky je krásná. Bohužel se to v tomto případě nedá říci i o úředních postupech, které od počátku havárie připomínají mlžení. Jasno do případu nevnesl ani soudní znalec Jiří Klicpera svými unáhlenými a dost možná protiprávními prohlášeními o tom, kdo je či není viník.

Marek Smetana, registrovaný příznivec hnutí STAN ve Zlínském kraji

Marek Smetana, registrovaný příznivec hnutí STAN ve Zlínském kraji

A zrovna jeho víceméně nekompetentními vyjádřeními byla sobotní akce motivována. První kroky vedly místy, kde doposud ne zcela známá toxická směs způsobila masivní úhyn desítek tun ryb v úseku 40 km řeky. Účastníci pochodu, kterých mohla být od pohledu bezmála stovka, se vydali proti proudu Bečvy do míst, kde, dle Jiřího Klicpery, otrava v odpadní vodě vtekla do Bečvy. Tento hlavní úsek měřil 4 km. Na něm měli účastníci možnost pozorovat nejpodezřelejší výusti. Tu nejblíže otravě, dále výusti průmyslových areálů, hlavní výusť z chemičky Deza a nakonec také výusť v Juřince vedoucí 16 km dlouhým potrubí z rožnovského areálu bývalé Tesly, na kterou znalec poukazuje a směřuje k ní podezření. Svoji teorii viníka mimo jiné opírá i o jeho ojedinělý a dosti rozporuplný pokus s barvivem fluoresceinem. Ten měl, stejně jak, dle jeho názoru, kyanid, plynout Bečvou při pravém břehu právě oněch 3,5 km než se rozprostřel do celého koryta a začal působit otravu. Účastnící pochodu se ale mohli na vlastní oči přesvědčit, že v onom úseku 3,5 km je v korytě řeky několik jezů a kamenných bariér, díky nimž by se musela jakákoliv látka promíchat s vodou celého koryta podstatně dříve.

Celou trasu pochodu provázel odborným výkladem pořadatel, biolog a ekolog Jan Husák. Velmi významná a pro šetřený případ podstatná byla jeho zmínka k problematice mísící zóny v Bečvě. Jedná se o ojedinělou studii pár příkladových úseků na českých řekách. Shodou okolností jedna z nich sleduje právě mísení odpadních vod z chemičky Deza na Bečvě. Dle této studie se odpadní voda z výusti z chemičky, za podmínek průtoku podobných těm ze dne otravy, promíchá do celé šíře koryta nejdále zhruba po dvou kilometrech. To logicky značí, že voda z rožnovské výusti by se musela promíchat v korytě daleko dříve, než po protečení 3,5 km mezi Lhotkou nad Bečvou a Choryní. Navíc, dle odborníků – ichtyologů, je vysoce nepravděpodobné, že by jed mohl proudit 3,5 km při pravém břehu a nezpůsobit otravu ani jediné ryby. To pan znalec Klicpera zdůvodňuje tím, že ryby od pravého břehu po celou trasu "utíkaly" do bezpečí.

Kéž by měli i úředníci, kteří kauzu šetří nebo politici, kteří se ke kauze vyjadřují s odkazem na probíhající vyšetřování a důvěru v něj, chuť a vůli přijet, projít si celý tento úsek Bečvy a na vlastní oči si prohlédnout dějiště skázy. Možná by pak více vážili svých přesvědčivých slov, odkud původce pochází a naopak, kdo je z podezření venku.

V průběhu pochodu byla zahájena i online akce "Umění za obnovu Bečvy", při níž vystoupilo prostřednictvím online streamu několik umělců - hudebníků a zároveň bude do neděle 28. 2. 2021 otevřena webová aukce uměleckých děl. Výtěžek aukce bude věnován na účely obnovy života v řece Bečvě.

Autorka fotografií: D.Husáková

 

Autor článku: Marek Smetana
 

Autor: Aleš Durďák