Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Podzim a zima na Bečvě - co se táhne a co je naopak až podezřele rychlé?

Podzim a zima na Bečvě - co se táhne a co je naopak až podezřele rychlé?

19. 3. 2021

Od katastrofické otravy Bečvy již uběhla celá dvě roční období. Všichni víme, co se za tu dobu stalo. Vlastně je spíše vhodnější říci, co se nestalo. V průběhu zimních měsíců se nám postupně rozmluvili představitelé České inspekce životního prostředí a také pan soudní znalec. Všichni zmínění ale zřejmě nakonec usoudili, že taktika mlčení sice nebyla z hlediska vnímání veřejností ideální, ale rozhodně to působilo daleko lépe, než když na světlo světa pronikla jejich rozporuplná, nedůvěryhodná a dokonce i protizákonná vyjádření.

Petr Gazdík, poslanec Poslanecké sněmovny PČR

Petr Gazdík, poslanec Poslanecké sněmovny PČR

Bohužel, jsme pouze lidé a poučení si častokrát nevezmeme dostatečně pevně k srdci. O tom svědčí výpovědi pana znalce Jiřího Klicpery a ředitele ČIŽP Erika Geusse v rozhovoru pro pořad Reportéři Čt ze dne 15. 3. 2021. Dovolím si citace jejich slov:

„Podívejte se, posudek na Čapí hnízdo se prodloužil já nevím o kolik no a už se to tam táhne asi 5 let nebo kolik no a taky to není...“ Jiří Klicpera

„V týdle chvíli bysme podle některých médií a teď to teda trošku přeženu, schválně měli prostě se podívat na seznam podezřelých a říct: Ááá, todle je prostě pana premiéra, tam okamžitě naběhněte.“ Erik Geuss

Je snad i zbytečné komentovat, že z míst poblíž choryňského mostu, kam měli inspektoři dorazit, je zřetelný výhled na nehezkou dominantu širého okolí - komín chemičky. Nemluvě o tom, že lokalizaci největších znečišťovatelů kraje by měli pracovníci inspekce dovést ukázat na slepé mapě i při probuzení o půlnoci. To oni ale jistě umí, jen v praxi jsou zřejmě trémisti z jistých důvodů.

Nemilým překvapením aktuálních dnů byl i ombudsman Stanislav Křeček. Deník.cz totiž zveřejnil rozhovor s ním, kde zazněly mimo jiné i postoje pana ombudsmana týkající se Bečvy, například:

"Trápí mě, že Bečvě by nevěnoval nikdo pozornost, kdyby tam nebyla Deza ze skupiny Agrofert. Nebýt jí, nikdo si toho ani nevšimne.", "...takových havárií byla řada." nebo "Úřad ombudsmana posuzuje, zda orgány ochrany životního prostředí nedělaly zbytečné průtahy. Řízení jsme ještě neskončili."

K tomu snad lze jen pogratulovat a vyslovit souhlas. Protože pokud by v blízkém okolí masivního úhynu ryb opravdu nestál "subjekt vyššího zájmu", důvodně se domnívám, že by šetření probíhalo daleko rychleji a rozhodně by tak nemuselo vzbuzovat enormní zájem veřejnosti. Ačkoliv desítky tun ryb, pane ombudsmane, nejsou ničím, co by jen tak lehce mohlo uniknout zraku a čichu místních nebo také přespolních z celého povodí řeky Moravy. A poslední větou jste tomu celému nasadil korunu - od začátku prosince posuzujete, zda jiný úřad nepostupuje se zbytečnými průtahy, přičemž jste ještě řízení v tomto neukončil. Dovoluji si Vám dát laskavou radu, pane ombudsmane, aby Vaše řízení nakonec ještě nepředčilo samotnou délku trvání konání úřadů životního prostředí, jež jistě z opodstatněných důvodů prověřujete.

K aktivitě policie zmíním pouze to, že čekání na stále odkládané výsledky posudků soudního znalce jí patrně nanejvýš vyhovuje. V této souvislosti se mně vybavuje jedno absurdní drama Samuela Becketta... Naopak milým překvapením je procesní rychlost Generální inspekce bezpečnostních sborů. Stejným pocitem se ale bohužel nedá popsat výsledek jejího téměř okamžitého zjištění. Podnět na podezření z nesprávné práce policie v kauze jsem zasílal na GIBS koncem ledna 2021. Během zhruba týdne jsem byl přizván na jednání k tomuto podnětu. Bylo mně sděleno, že z formulace podnětu inspekci nepřísluší, aby se jím zabývala. Stručně řečeno, pokud jsem nezastihl konkrétního příslušníka policie při páchání trestného činu a ani k tomu nemám přímý důkaz, nemá důvod se tím GIBS zabývat.

Přesto jsem dostal návrh na dopracování podnětu s nadějí, že by se jím pak GIBS mohla zabývat. Učinil jsem tak s právním týmem, podnět jsme podložili patřičnými paragrafy a kontroverzní skutečnosti maximálně možně konkretizovali. V únoru jsem doplněný podnět poslal znovu. Výsledek však stejný. GIBS měla opět během pár dní v případu jasno a zabývat se jím nehodlá. Momentálně mám připraveny další kroky, kterými se dá v tomto postupovat.

Chci také zmínit, že ve snaze o projednání Bečvy v Poslanecké sněmovně a s ním spojeným hlasováním o zřízení sněmovní vyšetřovací komise k havárii na Bečvě se STAN nepolevíme, přestože nástroje pro zamezení naší aktivity ze strany ANO, KSČM, SPD (kteří veřejně slibovali podporu zřízení komise, ale pak pro ni nehlasovali) a části ČSSD a nezařazených poslanců, jsou mnohdy doslova k neuvěření. Důkazem toho je dramatický výstup paní poslankyně Balaštíkové z ANO.  Při jednání sněmovny dne 10. 3. 2021 se rozhořčovala nad tím, že ona, coby toho času radní kraje pro životní prostředí Zlínského kraje, obdržela ihned po otravě podklady z "měřáků" firem umístěných u výustí. A z těchto údajů prý jednoznačně vyplývá, které firmy otravu zcela jistě nezavinily. Toto tvrzení okamžitě zpochybnil bývalý hejtman ZK Jiří Čunek a rovněž současné vedení Odboru životního prostředí ZK ho hodlá dementovat.

Závěrem vyřizuji svůj velký obdiv a poděkování místním a přespolním občanům, rybářům, organizacím, uskupením i aktivistům, bez jejichž neutuchajícího zájmu a přístupu ke kauze by měly orgány a instituce podílející se na vyšetřování daleko větší možnosti, kterak si práci ulehčit.


 

 

 

 

Autor: Aleš Durďák