Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Petr Gazdík při návštěvě Zlína ujistil, že chce být „ministrem praxe“

Petr Gazdík při návštěvě Zlína ujistil, že chce být „ministrem praxe“

3. 1. 2022

Ministr školství mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík dnes navštívil město Zlín. V doprovodu Kateřiny Francové, náměstkyně primátora pro oblast školství, navštívil 5. Základní školu Komenského II a Gymnázium Zlín na Lesní čtvrti, a setkal se také se zástupci hnutí STAN v radě města.

Zástupci STAN ZLÍN - Pavel Simkovič (vlevo), Kateřina Francová a Pavel Stojar  s ministrem školství Petrem Gazdíkem

Zástupci STAN ZLÍN - Pavel Simkovič (vlevo), Kateřina Francová a Pavel Stojar s ministrem školství Petrem Gazdíkem

Na ZŠ Komenského II se ministr zúčastnil pravidelného testování žáků a následně vedl diskusi se zástupci vedení školy a učitelského sboru. „Probrali jsme například inkluzi ve školství, situaci s testováním žáků, možný rozvoj psychologické péče na základních školách a další témata. Také jsem učitelům poděkoval za jejich nasazení a trpělivost v nelehké covidové době,“ sdělil Petr Gazdík

Druhým školským zařízením navštíveným na území města Zlína bylo Gymnázium Zlín - Lesní čtvrti.

Zde ministr diskutoval s žáky vyšších ročníků a následně i s vedením školy a zástupci pedagogického sboru. V diskusi zazněly podnětné připomínky ohledně propojení praktické a teoretické výuky, dotazy k budoucnosti víceletých gymnázií i potřeby nastavení pravidel při uznávání jazykového vzdělání v rámci evropských jazykových škol. „Také zde pan ministr poděkoval učitelům i vedení školy za jejich úsilí v době trvající pandemie,“ doplnila Kateřina Francová

V obou školách ministr ujistil diskutující, že chce být „ministrem praxe“. „To znamená, že se budu pravidelně setkávat s žáky, učiteli, vedením škol, měst a krajů, abych měl neustálou zpětnou vazbu,“ vysvětlil Petr Gazdík.

 

Autor: Aleš Durďák