Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Odpověď ministra životního prostředí ve věci otrávené Bečvy na interpelaci Petra Gazdíka

Odpověď ministra životního prostředí ve věci otrávené Bečvy na interpelaci Petra Gazdíka

1. 12. 2020

Blog Petra Gazdíka:

Dne 30. října 2020 jsem podal první z interpelací na ministra ŽP Richarda Brabce ve věci otrávené Bečvy a s tím souvisejícího, ne příliš důvěru vzbuzujícího, vyšetřování. Dnes byla doručena odpověď ministra, která, jak se dalo očekávat, světlo na konci výusti nepomáhá přiblížit. Lhůtu pro odpověď sice ministerstvo využilo v plném rozsahu, obsahově už ale byli rádci ministra skoupí, až teda na to "vyřádění se" slovíčkařením při vysvětlování prohlášení ministra o "dopadení viníka v řádu hodin". Zjevně si pan ministr ale dal s přípravou odpovědi delší dobu, protože informace nejeví aktuálnost k posledním dnům, natož k poslednímu listopadu, kdy byla odpověď odeslána. K dnešnímu dni je hodin od otravy už více než 1700 a naopak my věříme, že rozuzlení celého případu již snad bude jen v řádu desítek, maximálně stovek hodin. Každopádně za odpověď, pane ministře, děkuji a těším se na odpověď k další interpelaci z listopadu.

Petr Gazdík, poslanec Poslanecké sněmovny PČR

Petr Gazdík, poslanec Poslanecké sněmovny PČR

INTERPELACE V PŮVODNÍM ZNĚNÍ:

Datum: 30. 10. 2020

Vážený pane ministře,

   interpeluji Vás ve věci katastrofy na řece Bečvě, která se stala více než před měsícem a jejíž vyšetřování také za účasti ČIŽP stále nevede k jasným závěrům. Žádám Vás o vyjasnění níže zmíněných dotazů.

Jaký zásadní obrat nastal při vyšetřování v součinnosti PČR  a ČIŽP, když jste tvrdil hned pátý den po katastrofě, že najít původce otravy Bečvy je otázkou hodin? (momentálně se počet hodin vyšetřování blíží tisícovce)

Jak je možné vysvětlit, že se během týdne šetření otravy nasměřovalo k výusti bývalého potrubí kanalizace vedoucího z Rožnova p. Radhoštěm, když známky otravy byly vykazovány v řece až téměř 4 km po proudu od této výusti? Je vůbec přípustné z hlediska ČIŽP, aby zmíněné "bývalé" potrubí bylo v současnosti užíváno firmami průmyslového areálu bývalé Tesly Rožnov?

ČIŽP již první den uvedla, že Deza není původcem otravy. Z běžně dostupných relevantních zdrojů, i přímo podnikových, ale vyplývá, že se Deza dlouhodobě zabývá problematikou eliminace kyanidů v odpadních vodách. Navíc dle některých studií, i zkušeností z podobných otrav ve světě, je patrně možné, že otravu způsobil únik vody s vysokou koncentrací komplexních kyanidů, které se vlivem slunečního záření, v osudný den s nízkým průtokem Bečvy, rozložily na kyanidy jednoduché, působící rybám a ostatním vodním živočichům otravu. Pracuje ČIŽP i s těmito faktickými informacemi a stojí si přesto za svým tvrzením, že Deza nemůže být uvažována za možného původce otravy?

Byly pro ČIŽP analýzy odpadních vod provedené laboratoří společnosti Deza průkazné, když se nejedná o akreditovanou laboratoř pro rozbor kyanidů ve vodách? A disponuje ČIŽP vysvětlením od Dezy, z jakého důvodu proběhla dne 20. 9. 2020 v 8:00 mimořádná - nepravidelná analýza odpadních vod?

Vážený pane ministře, předem Vám děkuji za srozumitelné vysvětlení výše uvedeného a doufám také v časné odhalení původce otravy Bečvy.

Děkuji.

S úctou

Petr Gazdík

PSP ČR

poslanec

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI OD MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RICHARDA BRABCE

 

Autor: Aleš Durďák