Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Novela zákona č. 106 ochrání obce před šikanózními dotazy

Novela zákona č. 106 ochrání obce před šikanózními dotazy

17. 8. 2022

Prezident podepsal novelu zákona 106. Díky ní bude veřejnost mít právo na informace o státem nebo samosprávami ovládanými podniky podnikajícími v odvětvích, jako je energetika či doprava. “Zároveň ale novela ochrání například obce před zneužíváním zákona o svobodném přístupu k informacím, které se projevovalo např. zjevně šikanózními dotazy,” říká Eliška Olšáková, poslankyně STAN.

Eliška Olšáková, starostka Valašských Klobouk, STAN

Eliška Olšáková, starostka Valašských Klobouk, STAN

„Situace dlouhodobě dokazuje, že obce a města jsou konfrontovány dotazy kverulantů, kteří se sice odvolávají na právo na přístup k informacím, ale ve skutečnosti jde z jejich strany o očividnou šikanu, která pro povinné subjekty neznamená nic jiného než nesmyslnou zátěž. Postavení samospráv se přijetím novely posílí a posílena bude také jejich právní jistota,“ vysvětluje Eliška Olšáková.

„Z pohledu samospráv považujeme za důležité, že se v textu zákona nově výslovně hovoří o možnosti odmítnout žádost s poukazem na zneužití práva ve stanovených formách,“ podotýká Eliška Olšáková. Ta se v průběhu projednávání novely v Poslanecké sněmovně podílela na přípravě příslušných pozměňovacích návrhů.