Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Město bude hospodařit s rozpočtem 152 milionů

Město bude hospodařit s rozpočtem 152 milionů

26. 1. 2021

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Zastupitelstvo města Valašské Klobouky schválilo rozpočet pro rok 2021 jako schodkový. Počítá s příjmy 143 milionů a výdaje předpokládá ve výši bezmála 152 milionů korun. Plánovaný schodek hospodaření 8,4 milionu je určen na realizaci schválených investičních akcí a město jej bude zčásti krýt dlouhodobým úvěrem a zčásti přebytky hospodaření z minulých let.

Eliška Olšáková, starosta Valašských Klobouk (STAN)

Eliška Olšáková, starosta Valašských Klobouk (STAN)

„Na letošní rozpočet našeho města bohužel dolehne propad daňových příjmů o více než 15 milionů korun. Proto jsme činili kroky ke snížení provozních výdajů a připravili jsme reorganizaci městského úřadu, která přinese roční úsporu 2 miliony korun. K tvorbě městského rozpočtu jsme také přistupovali s tím, že budeme v co největší míře realizovat ty investiční akce, které budou spolufinancovány z dotací,“ vysvětlila Eliška Olšáková, starostka města.

Významný blok městských výdajů činí právě investice, pro které je plánováno téměř 41 milionů korun. V tomto roce se má dokončit infrastruktura pro rodinné domy na Dlouhé nebo rekonstrukce Domu na rohu, v plánu je pak osvětlení části cyklostezky vedoucí městem, úprava skládky a další. 

Do kultury město hodlá vynaložit více než 10 milionů korun. Zde patří příspěvek na provoz kulturního domu, knihovny, muzea, kina či sálu ve Smolině i rozpočet na městem pořádané akce, například Setkání muzikantů v Bílých Karpatech nebo Klobucké hospodářské trhy. Technická podpora kulturních akcí ve městě vyjde na 285 tisíc. 

Na zabezpečení chodu městského úřadu je určeno 37,5 milionu korun a na provoz příspěvkových organizací je v součtu vyčleněna částka 15,5 milionu korun. Pro potřeby místních částí je připraven 1 milion korun.

Pro dotace a dary neziskovým subjektům je vyčleněno 1,5 milionu, z toho například 440 tisíc korun do programu Spolupráce nebo po 70 tisících pro Valašský mikulášský jarmek a Valašské kumštování. Na činnost TJ Spartak je připraveno 370 tisíc korun, pro TJ Sokol a TS ELES po 100 tisících, pro FK Smolina 40 tisíc a FC Start Mirošov 30 tisíc korun. Dotace na sociální služby dosáhnou výše 600 tisíc korun a 45 tisíc poputuje zdravotnickým zařízením. Na provoz Seniortaxi je připraveno téměř 440 tisíc korun. 

Do tělovýchovné a zájmové oblasti dále zamíří přes 3 miliony korun, z nichž bude hrazen například provoz koupaliště, sauny, domu dětí a mládeže nebo údržba dětských hřišť a sportovišť. Na výdaje odpadového hospodářství je v rozpočtu připraveno 4,4 milionu korun, další 1,2 milionu stojí provoz sběrného dvora a 600 tisíc nakládání s bioodpadem. Na péči o veřejnou zeleň je určeno 2,7 milionu. 

Na dopravu půjdou více než 4 miliony, které budou využity na opravy a údržbu místních komunikací, chodníků či zastávek nebo na příspěvek na dopravní obslužnost. V oblasti komunálních služeb je plánováno například 1,5 milionu na veřejné osvětlení nebo 260 tisíc na pohřebnictví.

Daňové příjmy tvoří 55 % celkových příjmů města. Nedaňové příjmy představují méně než desetinu příjmové stránky rozpočtu. Do rozpočtu dále přichází dotace více než 20 milionů korun na výkon státní správy, přes 4 miliony na oblast sociální práce nebo zhruba 17 milionů korun formou investičních dotací. 

 

Autor: Aleš Durďák