Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Kauza Bečva: státní zástupce nesdílí můj názor

Kauza Bečva: státní zástupce nesdílí můj názor

27. 5. 2021

Zkraje tohoto roku jsem se rozhodl, po neustálém oddalování termínu soudního znalce pro odevzdání posudku, podat podnět na Generální inspekci bezpečnostních sborů ve věci vyšetřování havárie na Bečvě. Impulsem k tomu mně bylo hned několik rozporuplných skutečností souvisejících s vyšetřováním, které uvádím níže, a které jsou podstatou podnětu na GIBS. V druhé půli května mně následně dorazila odpověď z Okresního státního zastupitelství ve Vsetíně.

Petr Gazdík, poslanec Poslanecké sněmovny PČR

Petr Gazdík, poslanec Poslanecké sněmovny PČR

Pan státní zástupce žel nesdílí argumentaci mnou uvedenou v podnětu. Tvrdí rovněž, že Deza a.s. nebyla od druhého dne jednoznačně vyloučena z okruhu podezřelých, byť uznává, že pozornost se upírala spíše do areálu bývalé Tesly Rožnov. Naopak pan státní zástupce uznává, doslova "přisvědčuje" názoru, že výslechy rybářů, kteří byli u havárie nejdříve, mohly být provedeny dříve. Nicméně to dle něj nebyla svědectví zásadní povahy a tudíž časový odstup, se kterým byly tyto osoby prověřeny, neměl z hlediska vyšetřování žádný významný vliv.
Já jsem ale přesvědčen o opaku, neboť z prvních hodin havárie máme od rybářů mnoho zajímavých svědectví o tom co kolem řeky cítili, jaké měli fyzické projevy po kontaktu s vodou, která výusť byla nejblíže úhynu a v neposlední řadě i to, ve kterých úsecích byly ryby živé (například v úseku od Juřinky po Lhotku nad Bečvou) a kde hynuly. Nemluvě o jejich vzorcích, které znehodnotila ČIŽP. A jsem přesvědčen i o tom, že v chemičce Deza a.s. vyšetřování neprobíhalo důsledně v prvních dnech ani týdnech po otravě.
Tyto i další skutečnosti budu mít příležitost více projednat při zasedáních sněmovní vyšetřovací komise pro havárii na Bečvě, již jsem se stal členem za Poslanecký klub STAN. Věřím, že v rámci komise dospějeme k závěru, že nejen ČIŽP, ale i policie nepostupovali v této kauze důsledně a svědomitě. Neumím už ani doufat, že se tak v případě jistých představitelů zmíněných orgánů a institucí nestalo záměrně a účelově.
Podnět, který jsem adresoval GIBS, byl postaven na následujících rozporuplných skutečnostech:
Oznamovatel považuje za zcela zásadní pochybení, že společnost DEZA, a.s., byla od druhého dne vyšetřování vyloučena z okruhu podezřelých a nebyla předmět provádění důkazů. Policejní orgán opětovně zahrnul společnost DEZA, a.s. do vyšetřování až po několika týdnech, a to na základě skutečnosti, že se v médiích objevila informace o havárii, ke které došlo v areálu této společnosti rozhodného dne 20. 9. 2020.

Další nedůslednost policejního orgánu lze spatřovat v pozdním provedení výslechů klíčových svědků - rybářů, ohlašovatelů události a mnohých dalších z nich, kteří byli na místě jako první a také první odebrali vzorky vody.
Z veřejně dostupných informací vyplývá, že se policejní orgán z velké části soustředil a stále soustředí především na vyšetřování areálu bývalé Tesly Rožnov, která je od místa otravy vzdálena téměř 20 km, přičemž její výusť je od místa otravy vzdálena 3,5 km a po celou tuto délku byla Bečva beze stop otravy.

Názory místních, rybářů a hlavně těch, kteří otravu ohlašovali, včetně odborníků biologů, se upírají k výustem do řeky daleko blíže masivnímu úhynu ryb, a to do lokality mezi Lhotkou nad Bečvou a Choryní a na tyto místa také od začátku poukazují příslušníkům policie, která tomu ale jaksi nekladla větší důraz.

Délka trvání samotného vyšetřování jen také poukazuje na neefektivní postup vyšetřovatelů. Policie v této věci zcela objektivně celkově nejedná správně a její pochybení jsou dosti zjevná.

Je zde důvodná obava, že policejní orgán neprováděl prověřování a vyšetřování řádně v souladu s právními předpisy a principy, na nichž je trestní právo procesní založeno, tak, aby bylo dosaženo účelu trestního řízení dle § 1 odst. 1 trestního řádu. Konkrétně je zde podezření, že policejní orgán neprovedl včas potřebné úkony a nezajistil důležité důkazy.
 

PŘÍLOHY:

Doplnění podnětu k prověření postupu Policie ČR při vyšetřování otravy řeky Bečvy

Autor článku: Mgr. Petr Gazdík

Autor: Aleš Durďák

Doplnění podnětu k prověření postupu Policie ČR při vyšetřování otravy řeky Bečvy