Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Černé stavby? Ne! Ale s rozumem

Černé stavby? Ne! Ale s rozumem

5. 4. 2023

Na konci března se podařilo přijmout uměřený
a praktický stavební zákon. Na jeho znění se podílela Eliška Olšáková, poslankyně za STAN Zlínského kraje a před sedkyně Sdružení místních samospráv ČR. 

Eliška Olšáková, poslankyně za STAN Zlínského kraje

Eliška Olšáková, poslankyně za STAN Zlínského kraje

"Mnozí přivítali v roce 2021 po přijetí nového stavebního zákona (zákon č. 283/2021 Sb.) zpřísnění v oblasti černých staveb (§256). Změna byla nutná, ukázala se ale jako dvojnásobně polovičatá. Zákon nastavil prakticky nulovou toleranci k černým stavbám a zároveň se nezlepšilo postavení obcí při vymáhání nákladů vynalože ných na odstranění stavby.

Takže na jedné straně v podstatě nebylo možné černou stavbu legali zovat ani v banálních případech, na straně druhé by trpěly rozpočty obcí. Problém se snažila vyřešit nová vláda v rámci novelizace zákona, kdy v § 261 bylo posíleno postavení sta vebního úřadu a obce, přičemž do procesu vstupuje stát hrazením účelně vynaložených nákladů tam, kde stavebník odstranění odmítne nebo není schopen náklady v danou chvíli nést.

Zůstal ale problém nulové tolerance k černým stavbám. To se podařilo na konci letošního března díky pozměňovacímu návrhu, který jsem předložila společně s kolegyní Miladou Voborskou (STAN) a poslancem Jiřím Havránkem (ODS) a který sněmovna schválila v rámci letošní novely stavebního zákona.

Oč jde? Rozhodně to neznamená, že by mohly být černé stavby plošně legalizovány. Ale vytváří se jakási zlatá střední cesta mezi širokou benevolencí a nulovou tolerancí. Jsou však zachovány pojistky, které brání legalizaci stavby vyžadující pro povolení výjimky. Měli jsme na paměti především ty stavebníky, kteří by podle původního znění museli nekompromisně odstraňovat drobné stavby jako jsou pergoly, terasy a kůlny, přitom by ale byli schopni získat veškerá kladná vyjádření. Tyto černé stavby totiž v konečném důsledku neohrožují zájmy chráněné stavebním zákonem a jinými právními předpisy a lze je bez újmy ochrany veřejných zájmů povolit. Tak proč by měly být odstraněny? Vždyť to nikomu a ničemu neprospěje."

Eliška Olšáková, poslankyně za STAN Zlínského kraje a před sedkyně Sdružení místních samospráv ČR

Autor: Marek Smetana