Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Bečva - osmý měsíc od otravy a 8 zásadních pochybení ČIŽP

Bečva - osmý měsíc od otravy a 8 zásadních pochybení ČIŽP

21. 5. 2021

Existuje důvodná obava, že správní orgán neprovedl šetření řádně, nezabezpečil řádně a včas potřebné vzorky a jiný důkazní materiál a nesoustředil se na kontrolu všech potencionálních viníků havárie.

Petr Gazdík, poslanec Poslanecké sněmovny PČR

Petr Gazdík, poslanec Poslanecké sněmovny PČR

1) Pozdní příjezd k otravě bez patřičného vybavení k šetření havárie
2) Druhého dne vyloučení DEZY z podezřelých bez relevantních důkazů
3) Neodebrání vzorků u nejbližších podezřelých výustí
4) Nepřevzetí / znehodnocení klíčových vzorků od rybářů
5) Teprve čtvrtého dne odebrání vzorků pod výustí DEZY
6) Informování o kyanidech až po 4 dnech - ohrožení rybářů i veřejnosti  
7) Nedůvodné zamlčování informací z vlastního šetření havárie veřejnosti
8) Neochota komunikace a spolupráce s klíčovými svědky a ohlašovateli otravy

Proto jsem se rozhodl podat stížnost proti postupu správního orgánu, tedy proti postupu ČIŽP.
 

Autor: Aleš Durďák