Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Aktuality Pozoruhodné souvislosti záměru spalovny v Komni Naletěla starostka odpadovým šmejdům?

Pozoruhodné souvislosti záměru spalovny v Komni Naletěla starostka odpadovým šmejdům?

17. 6. 2021

Před několika týdny se ke mně poprvé donesla informace, že by snad na Rasové, tedy v jádrové oblasti CHKO Bílé Karpaty, měla být vybudována spalovna odpadu. To jsem považoval za hloupý vtip či nedorozumění a tím pádem jsem záležitost více nezkoumal.

Petr Gazdík, poslanec Poslanecké sněmovny PČR

Petr Gazdík, poslanec Poslanecké sněmovny PČR

Pak ale téma spalovny začalo rezonovat nejen v Komni, ale celým Uherskobrodskem. To už se na mě obrátilo i několik místních, s prosbou o pomoc s řešením nepředstavitelného záměru. Začal jsem tedy brát téma zcela vážně a ihned jsem se pokoušel kontaktovat paní starostku Komně s prosbou o osobní jednání, případně umožnění účasti na nedělní besedě pro občany (30. 5. 2021), kde se měl projekt pro zájem a zároveň obavy místních představovat. To mně, ani jiným významným voleným představitelům našeho kraje nebylo pod rouškou koronaviru umožněno, byť by se tím počet účastníků navýšil v řádu jednotek. Nicméně paní starostka byla ochotna se sejít v jiném termínu na půdě Mikroregionu a též Místní akční skupiny Východní Slovácko, jíž jsem předsedou. Starostové obcí tohoto území měli pochopitelně také zájem se dozvědět, co se nám děje za humny. Tohoto jednání se účastnil rovněž pan Uherek, coby představitel projektu a osoba figurující ve společnostech s projektem spjatých. 

Přes jeho snahu mít na vše předpřipravenou odpověď mně přesto zůstává řada ne zcela zodpovězených otázek, ať už technického nebo ekonomického rázu. Ale především mně chybí praktické znázornění, jak funguje technologie katalytické mineralizace v běžném provozu. Popravdě, po setkání s paní starostkou a panem Uherkem jsem byl utvrzen v dojmu, že tato technologie, jak je prezentována společností Infra Waste, a. s., sice působí na první pohled zajímavě a pro lajka snad může vzbudit i dojem ekologický. Ale po zohlednění všech vstupních i výstupních faktorů, které v tomto konkrétním procesu musí figurovat, je zcela nemožné věřit dokonalému vylíčení technologie jejími představiteli.


Nemluvě o tom, že společnosti prezentující danou technologii nemají žádné praktické reference z jakýchkoliv realizovaný či dokonce fungujících projektů srovnatelných se záměrem v Komni. Ne příliš obsáhlé informace z webových stránek společnosti Infra Waste, a. s. se ani plně neshodují s tím, co tvrdil pan Uherek. Například to, že technologie bude zpracovávat neseparovaný komunální odpad. Nerelevantní jsou i další informace třeba o porovnání a efektivitě jiných podobných, byť v praxi fungujících technologiích (pyrolýza). Z těchto srovnání provedených společností Infra Waste, a. s. vyplývá, že katalytická mineralizace je dokonalá. Jak to, že už ale neřeší situaci s odpady po celém světě, když nemá konkurenci? 


Pozoruhodná je kromě společnosti Infra Waste, a. s. i společnost Enotep a.s., která společně s obcí Komňou tamní projekt připravuje. Z veřejně dostupných informací o těchto společnostech se celková důvěryhodnost projektu v mých očích dále snižuje. Zajímavostí je i to, že společnost Enotep a.s. ani není fyzicky dohledatelná na adrese svého sídla, kde chybí označení společnosti či její poštovní schránka. Budiž tedy paní starostce obce Komňa ke cti a zároveň polehčující okolností, zda se do realizace projektu, ať chceme či nechceme - spalovny - odhodlala pouze po nedůsledném zhodnocení všech technických, ekonomických či ekologických aspektů, které ji nebyly plně představeny prodejci technologie. Proč ale ta tajemnost a unáhlenost při prvotních krocích směřujících k realizaci díla?


Věřím, že projektu stojí v cestě tolik stěžejních překážek, jako jsou referendum občanů či jeho posuzování Krajským úřadem ZK, díky kterým není nutno se obávat jeho realizace. Dosti nestandardní je i to, že aktéři projektu nekomunikovali o jeho možné realizaci s příslušnými úředníky kraje již dříve a paní statutární náměstkyně hejtmana se prakticky se záměrem seznámila až na schůzce pro Východní Slovácko.


Osobně se zasazuji o to, aby se nic takového v CHKO Bílé Karpaty nevybudovalo. A i kdyby se našla obdobná technologie praxí prověřena, rozhodně z hlediska umístění patří do průmyslových zón a ne do hloubi přírody.
 

Autor článku: Mgr. Petr Gazdík

Autor: Aleš Durďák