Hlavní stránka Regiony Vysočina Zlatou stuhu za vítězství v soutěži Vesnice Kraje Vysočina roku 2019 získal Sobíňov

Zlatou stuhu za vítězství v soutěži Vesnice Kraje Vysočina roku 2019 získal Sobíňov

4. 8. 2019

Velkou obecní slavností na fotbalovém hřišti v Sobíňově byl zakončen letošní ročník soutěže Vesnice roku na Vysočině. Obec Sobíňov ležící 25 kilometrů severovýchodně od Havlíčkova Brodu si za péči o rozvoj svého území i podporu místního spolkového života po právu odnesla zlatou stuhu pro vítěze, zároveň s věcným darem a finanční odměnou od kraje ve výši 100 000 korun. Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova se konala už po pětadvacáté a letošní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže doplnilo vydání publikace s informacemi o obcích, které vyhrály v minulých letech.

Zlatou stuhu za vítězství v soutěži Vesnice Kraje Vysočina roku 2019 získal Sobíňov

Zlatou stuhu za vítězství v soutěži Vesnice Kraje Vysočina roku 2019 získal Sobíňov

Nová knížka je koncipována jako rozhovor se současným starostou obce. Ten představuje jak historii obce, významné rodáky, stavby a aktivity, ale také důvody, které podle něj vedly členy komise k udělení nejvyššího ocenění zlaté stuhy, a také i informace o tom, jak vítězství ovlivnilo další rozvoj obce. Text je doplněn kontaktními informacemi o obci a bohatou fotografickou přílohou.

Obce, které se do soutěže zapojí, mají možnost nejenom ukázat širokou škálu svých aktivit ostatním, ale především ocenit všechny své občany, kteří se snaží rozvíjet místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Neméně významným přínosem je získání finanční odměny v případě, že se obec ve výsledném hodnocení dočká kladného hodnocení ze strany komise.

 

Jak zmiňuje ve svém úvodním slově hejtman kraje Jiří Běhounek: „Všech, kteří přiloží ruku ke společnému dílu a podaří se jim tak naplnit své představy o místě, kde chtějí žít a pracovat, si nesmírně vážím a přeji jim, aby je i nadále zvelebování jejich obcí bavilo a těšilo... Kraj Vysočina vždy podporoval a nadále bude podporovat poctivou práci, kreativitu a elán svých obyvatel i jejich snahu o zviditelnění a zdravé soutěžení.ˮ

Ve stejném duchu pokračuje i náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a územní plánování Pavel Pacal: „Být starostou je těžká práce,... přesto právě ty nejmenší obce z Vysočiny a jejich starostové v této soutěži ostatním ukazují, jak se to dělá a sbírají pravidelně ocenění i na celostátní úrovni.ˮ

Odkaz na elektronickou verzi nové publikace je ZDE

 

Výsledky krajského kola soutěže Vesnice Kraje Vysočina roku 2019:

Zlatá stuha – krajský vítěz – Sobíňov, okres Havlíčkův Brod 
Modrá stuha za společenský život – obec Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
Bílá stuha za činnost mládeže – městys Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí – obec Chlumětín, okres Žďár nad Sázavou
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Třeštice, okres Jihlava
Diplom za moderní knihovnické a informační služby – městys Větrný Jeníkov, okres Jihlava
Diplom za vzorné vedení kroniky – obec Vír, okres Žďár nad Sázavou
Diplom za rozvíjení lidových tradic – obec Martínkov, okres Třebíč
Diplom za péči o drobné sakrální památky – obec Štěpkov, okres Třebíč
Diplom za společenský život v obci – obec Smrčná, okres Jihlava
Diplom za rozvoj předškolního vzdělávání – obec Velký Beranov, okres Jihlava
Diplom za práci s mladými čtenáři - obec Číměř, okres Třebíč
Diplom za podporu sportu v obci obec Víska, okres Havlíčkův Brod
Diplom za inovativní přístup k výchově mládeže - obec Jiřice, okres Pelhřimov
Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích – obec Dolní Město, okres Havlíčkův Brod
Inovativní obec – obec Vír, okres Žďár nad Sázavou

Zlatá cihla v programu obnovy venkova:

Kategorie A – obnova/rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu – obec Smrčná, okres Jihlava, za opravu kostela sv. Mikuláše
Kategorie B – obnova/rekonstrukce staveb venkovské zástavby – obec Dolní Město, okres Havlíčkův Brod za stavební úpravy a přístavbu kulturního domu v místní části Rejčkov

 

Pozn.: Vyhlašovatelem soutěže Vesnice roku je Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Spolek pro obnovu venkova a Svaz měst a obcí. Spoluvyhlašovateli jsou Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo kultury, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Sdružení místních samospráv, Asociace krajů a v případě krajského kola také Státní zemědělský intervenční fond a samozřejmě Kraj Vysočina. Více informací o soutěži na www.vesniceroku.cz.

Autor: Pavel Hájek