Hlavní stránka Regiony Vysočina Zastupitelstvo kraje vyhlásilo dotační programy za 49 miliónů korun

Zastupitelstvo kraje vyhlásilo dotační programy za 49 miliónů korun

30. 1. 2019

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání 29. ledna 2019 vyhlásilo dalších dvanáct programů v rámci Fondu Vysočiny pro rok 2019. Podle informací náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavla Pacala bude v průběhu roku 2019 vyhlášeno ještě dalších sedm programů, z toho čtyři už na březnovém zastupitelstvu. Kraj Vysočina je v letošním roce připraven rozdělit na systémových dotacích prostřednictvím nové grantové politiky 5,5 % získaných daňových příjmů, což představuje 293,15 miliónu korun.

Náměstek hejtmana Pavel Pacal (ProVysočinu)

Náměstek hejtmana Pavel Pacal (ProVysočinu)

Níže je uveden výčet vyhlášených programů, jejich objem, zaměření, uzávěrka podávání žádostí a kontakty na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:

 

Informační a komunikační technologie 2019 – 5 000 000 Kč - program na podporu rozvoje ICT a regionální ICT infrastruktury v Kraji Vysočina (odbor informatiky, Mgr. Klára Jiráková, tel.: 564 602 341, jirakova.k@kr-vysocina.cz; Ing. Dana Šťastná, tel.: 564 602 340, stastna.d@kr-vysocina.cz; Ing. Petr Pavlinec, tel.: 564 602 114, pavlinec.p@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 11. 03. – 08. 04. 2019

 

Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2019 – 4 400 000 Kč - program na podporu udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí (odbor sekretariátu hejtmana, Ing. Bc. Pavel Dvořák, tel.: 564 602 122, dvorak.pavel@kr-vysocina.cz; Iva Leflerová, tel.: 564 602 175, lefler.i@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 15. 03. – 31. 03. 2019

 

Prevence kriminality 2019 – 2 500 000 Kč - program na podporu specifických programů prevence kriminality (odbor sekretariátu hejtmana, Mgr. Andrea Pohanová, tel.: 564 602 164, mob.: 724 650 109, pohanova.a@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 04. 03. – 18. 03. 2019

 

Územní plány 2019 – 3 200 000 Kč - program na podporu zpracování územních plánů obcí Kraje Vysočina (odbor územního plánování a stavebního řádu, Ing. Lenka Ryšavá, tel.: 564 602 270, rysava.l@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 11. 03. – 29. 03. 2019

 

Cyklodoprava a cykloturistika 2019 – 11 000 000 Kč - program na podporu rozvoje sítě cyklotras a cyklostezek a na zvýšení atraktivity a bezpečnosti cyklistiky (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Ing. Petr Stejskal, tel.: 564 602 354, stejskal.p@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 05. 03. – 15. 03. 2019

 

Památkově chráněná území 2019 – 1 600 000 Kč - program na podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 11. 03. – 15. 03. 2019

 

Mateřská centra 2019 – 600 000 Kč - program na podporu projektů mateřských center v oblasti rodinné politiky (odbor sociálních věcí, Bc. Jakub Kumpa, tel.: 564 602 820, kumpa.j@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 04. 03. – 15. 03. 2019

 

Naše škola 2019 – 4 000 000 Kč - program na podporu projektů v oblasti zkvalitňování zázemí pro povinnou školní docházku (odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 04. 03. – 22. 03. 2019

 

Zemědělské akce 2019 – 1 000 000 Kč - program na podporu zvyšování odborné úrovně subjektů v sektoru zemědělství (odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Lenka Vondrová, tel.: 564 602 209, vondrova.l@kr-vysocina.cz; Ing. Milan Hejda, tel.: 564 602 366, hejda.m@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 04. 03. – 11. 03. 2019

 

Hospodaření v lesích 2019 – 7 500 000 Kč - program na podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích (odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Lenka Vondrová, tel.: 564 602 209, vondrova.l@kr-vysocina.cz; Ing. Milan Hejda, tel.: 564 602 366, hejda.m@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 01. 03. – 29. 03. 2019

 

Čistá voda 2019 – 7 000 000 Kč – program na podporu zpracování projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi nebo suchem (odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Radek Zvolánek, tel.: 564 602 363, zvolanek.r@kr-vysocina.cz; Ing. Martin Drápela, tel.: 564 602 207, drapela.m@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 04. 03. – 25. 03. 2019

 

Bezpečná silnice 2019 – 1 200 000 Kč – program na podporu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích (odbor dopravy a silničního hospodářství, Ing. Radek Žižka, tel.: 564 602 192, zizka.r@kr-vysocina.cz; Bc. Ludmila Řídká, tel.: 564 602 186, ridka.l@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 04. 03. – 26. 04. 2019

 

Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace k programům včetně formuláře žádosti budou zveřejněny na internetových stránkách Fondu Vysočiny www.fondvysociny.cz.

Zdroj: www.kr-vysocina.cz