Hlavní stránka Regiony Vysočina Žďár nad Sázavou uspořádal den s dodavateli

Žďár nad Sázavou uspořádal den s dodavateli

13. 3. 2020

Žďár nad Sázavou uspořádal první Den s dodavateli. Zástupci města na setkání prezentovali chystané stavební zakázky na letošní rok nebo urbanistické směřování výstavby.  Město si od takového setkání slibuje lepší informovanost dodavatelů a především dialog.

Martin Mrkos, starosta Žďáru nad Sázavou

Martin Mrkos, starosta Žďáru nad Sázavou

„Den s dodavateli má zlepšit spolupráci a komunikaci se subjekty ze stavebnictví – ať jsou to projektanti, architekti, vlastní stavební firmy, síťaři nebo dozoroví stavební technici. Sezvali jsme všechny, se kterými jsme spolupracovali za posledních pět let. Kromě představení letošních projektů a předání informací si od toho slibujeme hlavně dialog. Máme možnost si s dodavateli předat zpětnou vazbu, tak aby šly projekty hladce a dokázali jsme se domluvit. Zároveň to vidím jako možnost, jak dostat informace o zakázkách k co největšímu počtu firem a přinést do soutěže více konkurence. A tedy soutěžit za lepší ceny nebo vyšší kvalitu,“ popisuje Den s dodavateli starosta Martin Mrkos (STAN).

Kromě zakázek představila městská architektka Lucie Radilová urbanistické trendy, kterými se bude rozvoj města řídit. Důraz kladla na modro-zelenou infrastrukturu, dopravní infrastrukturu a především na systémová řešení. Příkladem může být sjednocení tras inženýrský sítí, které umožní například výsadbu stromů tam, kde to dnes není možné.

Dalším bodem bylo představení nové metodiky zadávání zakázek. Ten bude dávat větší důraz na kvalitu zpracování, zkušenosti dodavatele a ne jen na nejnižší cenu. Klade také důraz na komunikaci města s dodavatelem, tak aby bylo možné posuzovat kvalitu nabídek. Jde o tzv. Best Value Approach metodologii, která k nám přišla z Holandska, je upravena na legislativu České republiky a pracují s ní již někteří veřejní zadavatelé. „Je to nástroj, kterým dokážeme odfiltrovat nekvalitní a nekompetentní dodavatele, a naopak vybrat nejkvalitnější možné řešení za adekvátní peníze. Byť je to věc nová, která vyžaduje zcela jiný přístup a způsob uvažování o zakázce, vidím v ní pro některé typy stavebních nebo projekčních zakázek velký potenciál. Nejsme tak bohaté město, abychom si kupovali nekvalitní věci“, doplňuje starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos (STAN).

Autor: Pavel Hájek