Hlavní stránka Regiony Vysočina Výroční konference ERDV v Jihlavě

Výroční konference ERDV v Jihlavě

21. 11. 2018

V Jihlavě proběhla výroční Konference dobré praxe v komunitně vedeném místním rozvoji obcí a měst v prostoru Evropského regionu Dunaj Vltava (ERDV). Kraj Vysočina jako předsednický region ERDV představil aktivity a výstupy předsednického tématu „ERDV jako aktivní a soudržný region“. Ocenění v mezinárodní soutěži „Vesnice ERDV“ převzala vítězná obec Langau (Dolní Rakousko).

Výroční konference ERDV v Jihlavě

Výroční konference ERDV v Jihlavě

Zástupci sedmi regionů Evropského regionu Dunaj-Vltava se setkali v Jihlavě na téma komunitně vedeného místního rozvoje obcí a měst. Předsedající region ERDV pro rok 2018 seznámil přítomné s aktivitami a výstupy tématu „ERDV jako aktivní a soudržný region“. „Jednou z aktivit, kterou zorganizoval ERDV pod vedením Kraje Vysočina, byly dvě poznávací cesty starostů po příkladech dobré praxe v komunitním rozvoji malých obcí na svém území. Přibližně 40 účastníků obou cest se tak mělo možnost v 11 obcích ERDV seznámit s příklady dobré praxe v oblasti oživování center obcí, podpory místních obchodů a sociálních služeb na venkově, podpory dobrovolnictví, výsadby zeleně, sousedské výpomoci či pokrytí vysokorychlostním internetem. Se zástupci evropských institucí jsme v Bruselu jednali o budoucnosti a směřování ERDV. Rovněž jsme se věnovali akcím pro veřejnost, jako byl Čistý ERDV, Evropský den jazyků, Den seniorů či Den sousedů. Velmi úspěšně hodnotím mezinárodní soutěž „Vesnice ERDV 2018“ či mezinárodní uměleckou soutěž pro studenty středních škol. Věřím, že aktivitám, kterým se Evropský region Dunaj-Vltava pod vedením Kraje Vysočina věnoval a věnuje, mají smysl a významně se podílí na pozitivním hospodářském a společenském vývoji ERDV“, shrnuje Pavel Pacal, náměstek hejtmana Kraje Vysočina, předsedající ERDV. 

Jak pracovat pro obec, aby to mělo smysl? Jak zamezit odlivu lidí z venkovského regionu? I tyto otázky řešila panelová diskuze, která byla dalším bodem programu této mezinárodní konference. Na téma komunitního rozvoje diskutovali starostové obcí na území ERDV.

Závěr konference patřil mezinárodní soutěži „Vesnice ERDV 2018“, jejímž vítězem se stala obec Langau (Dolní Rakousko). Zástupci obce Langau převzali ocenění vyrobené dle návrhu Adély Čapkové, studentky Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sázavou (Kraj Vysočina), která vyhrála se svým návrhem „Křídla“ mezinárodní uměleckou soutěž „Návrh uměleckého díla, které charakterizuje Evropský region Dunaj-Vltava“.

V souvislosti s konferencí proběhlo i zasedání Presidia  Evropského regionu Dunaj-Vltava. Hlavními body jednání bylo schválení střednědobého tematického zaměření ERDV. Politici jednomyslně odsouhlasili téma „Evropský region Dunaj-Vltava – prostor pro Společnost 4.0“, v rámci kterého budou řešena podtémata Průmysl 4.0, cestovní ruch a zdravotnictví.

„Velmi mě těší, že byla napříč regiony nalezena shoda na novém střednědobém tématu, kterým je právě Společnost 4.0 s podtématy Průmysl 4.0, cestovní ruch a zdravotnicí. Zvolené téma reflektuje aktuální stav společnosti, kdy digitalizace a automatizace postupně prostupuje všechny společenské oblasti,“ hodnotí Pavel Pacal, náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a územní plánování Kraje Vysočina, předsedající ERDV. „V oblasti Průmyslu 4.0 chce ERDV realizovat aktivity směřující jak ke klastrům, firmám a start-upům, tak také k vysokým a středním školám. V oblasti zdravotnictví je hlavním tématem dostupnost zdravotní péče v příhraničních regionech a nové technologie ve zdravotnictví a v oblasti cestovního ruchu stojí v popředí taktéž nové technologie ale také např. propagace společného kulturního dědictví,“ doplňuje Pavel Pacal. Konkrétní obsahy a aktivity jednotlivých podtémat pro rok 2019 budou schvalovány na příštím jednání, které se uskuteční 9. 1. 2019 opět na Vysočině.

Dalším důležitým bodem jednání bylo schválení a následný podpis Deklarace o spolupráci mezi Evropským regionem Dunaj-Vltava a Pracovním společenstvím podunajských zemí (ARGE Dounaländer), kterému v letech 2018-2019 předsedá Dolní Rakousko. Deklaraci za Evropský region stvrdil podpisem předsedající Pavel Pacal.

V rámci jednání byl dále schválen plán předsednictví jednotlivých regionů na roky 2019 až 2022 a rozpočet na rok 2019. Následně byli politici seznámeni s průběhem aktivit realizovaných v rámci letošního vysočinského předsednictví a s analýzou Evropských seskupení územní spolupráce v EU.

Autor: Pavel Hájek