Hlavní stránka Regiony Vysočina Vodohospodářské stavby mohou budovat i ty nejmenší obce

Vodohospodářské stavby mohou budovat i ty nejmenší obce

3. 4. 2024

Bez vody se nedá žít. Mám proto obrovskou radost, že se nám dlouhodobě daří podporovat stavby ve vodním hospodářství. Díky vícezdrojovému financování mohou kanalizace, vodovody, čistírny odpadních vod, rybníky či tůně budovat i ty nejmenší obce.

Pavel Hájek

Pavel Hájek

Na dotační programy Fondu Vysočiny v této oblasti je v letošním roce vyčleněna historicky nejvyšší částka,
a to 81 milionů korun na stavby ve vodním hospodářství a dalších 13 milionů na jejich projektovou přípravu.

Považuji za nesmírně důležité, aby měl každý občan Vysočiny k dispozici kvalitní pitnou vodu, a to i v obdobích sucha, která nás nepochybně čekají. Právě proto mě těší právě dokončovaná studie propojování vodárenských soustav, podle které bude mít každá obec na Vysočině možnost napojení na robustní systém zásobovaný ze stabilních zdrojů, jejichž vydatnost bude podle klimatických modelů dostatečná i za dlouhé desítky let. K realizaci povede ještě dlouhá cesta, ale věřím v její úspěšný konec.

V neposlední řadě musím zmínit vyplácení příspěvků na obnovu lesů po kůrovcové kalamitě. Kraj Vysočina každý rok rozhoduje o proplacení více než 800 milionů korun z rozpočtu Ministerstva zemědělství. Bez této podpory by řada vlastníků lesů neměla šanci své porosty obnovit a následně o ně pečovat. Jsem rád, že jim touto formou můžeme pomoci, a děkuji za jejich práci při obnově lesů na Vysočině.

Pavel Hájek, radní Kraje Vysočina