Hlavní stránka Regiony Vysočina Třikrát tři králové

Třikrát tři králové

12. 1. 2020

Hned třikrát během tří dnů se letos setkala senátorka Hana Žáková (STAN) se třemi králi. Nejprve 4. ledna v Koněšíně, den poté u rozhledny Babylon a na jejich svátek 6. ledna přímo v její kanceláři.

Senátorka Hana Žáková a Tři králové

Senátorka Hana Žáková a Tři králové

V případě  Babylonu mají jejich návštěvu "na svědomí" kramolínští dobrovolní hasiči, kteří k této příležitosti každoročně pořádají tradiční hvězdicový pochod, jehož se účastní stále více návštěvníků. Jeho součástí je již zmíněná Tříkrálová sbírka a také vystoupení trubačů.


Velmi ráda jsem se tohoto setkání zúčastnila. Bylo mi ctí všem přítomným popřát do nového roku 2020 vše nejlepší a členům SDH Kramolín poděkovat za krásnou myšlenku, kterou do této akce promítli. Přeji jim, ať jsou jejich srdce stále tak otevřená, ať je neopouští elán, s nímž přistupují ke každé podobné akci, a ať stále přinášejí radost mnoha a mnoha lidem tak jako dnes. Kéž je jejich patron sv. Florian neopouští a ochraňuje je u každého jejich zásahu, aby se vždy vrátili v pořádku ke svým rodinám, a dobro obsažené ve svých srdcích mohli šířit i nadále.

 

Tříkrálovou sbírku na Třebíčsku organizuje Oblastní charita Třebíč. Letos bude výtěžek určen na podporu ošetřovatelské služby v rodinách, zlepšení dostupnosti pečovatelské služby po okrese Třebíč, zlepšení zázemí Rané péče, která pomáhá dětem s handicapem, pomůže lidem v nouzi a také zabezpečí dostupnost preventivních programů ve školách. Každá koruna, kterou tři králové vyberou, se počítá a každá najde svého adresáta!

Děkuji všem, kdo do sbírky přispívají, a také děkuji všem dobrovolníkům, kteří se do Tříkrálové sbírky zapojují!

Autor: Hana Žáková