Hlavní stránka Regiony Vysočina Třebíč na cestě k historicky prvnímu místnímu referendu - kvůli zřízení Domu dětí a mládeže v Borovině

Třebíč na cestě k historicky prvnímu místnímu referendu - kvůli zřízení Domu dětí a mládeže v Borovině

4. 2. 2014

Investice do sporných projektů provází i třebíčskou koalici vzešlou z komunálních voleb v roce 2010. Již několik desítek milionů bylo vynaloženo na podporu projektů, které jsou úzce spojeny s ředitelem TTS energo s.r.o. Ing. Richardem Horkým.
Třebíč na cestě k historicky prvnímu místnímu referendu - kvůli zřízení Domu dětí a mládeže v Borovině

Třebíč na cestě k historicky prvnímu místnímu referendu - kvůli zřízení Domu dětí a mládeže v Borovině

Mezi nejkontroverznější příklady patří regenerace areálu bývalé továrny borovinské BOPO. Richard Horký (resp. firmy, které vlastní) je majitelem několika nemovitostí v areálu bývalé továrny. Již před několika lety se mu podařilo směnit s městem pozemní komunikace v tomto areálu za lukrativní pozemky v lokalitě Na kopcích, kde v současnosti jak staví, tak prodává nové rodinné domy. Město Třebíč se nyní rozhodlo investovat do rozsáhlé opravy veřejných prostranství v areálu, a tak je v rozpočtu na tuto akci vyčleněna částka 38 milionů Kč. Již v minulých letech však město investovalo 21 milionů Kč do výstavby kruhového objezdu. Richard Horký chce údajně udělat z budov bývalé továrny bytové jednotky, což vysvětluje i nutnost investic do tohoto areálu, aby se zvýšila jeho atraktivita. Velmi zásadní otázkou je, zda se má do areálu bývalé továrny přesunout také dům dětí a mládeže.

Silnice  hřiště  DDM - kotelna

Není pochyb o tom, že současná budova třebíčského Domu dětí a mládeže na Hrádku již je v nevyhovujícím stavu a buď potřebuje projít rozsáhlou rekonstrukcí, anebo DDM musí vzniknout na jiném místě. Lokalita na Hrádku má hned dvě důležité přednosti, a to je strategické umístění v blízkosti centra města a přilehlý park plný zeleně. Současný záměr města je investovat naopak do přestavby bývalé kotelny v areálu BOPO Třebíč, která je navíc situovaná v odlehlé části města. Na tomto místě by se tak vedle sebe vyskytla frekventovaná silnice ve směru na Stařeč, dětské hřiště, nové DDM a kotelna na biomasu.

Podle schváleného rozpočtu si rekonstrukce kotelny na dům dětí a mládeže vyžádá 25 milionů Kč, a to bez jakýchkoliv dotací, pouze za městské peníze.

Místní referendum

Na jednání zastupitelstva města neprošel ani jeden z návrhů Ing. Jaromíra Baráka (STAN) - aby byla částka vyjmuta z rozpočtu či aby byla tato investiční akce pozastavena a v této otázce vyhlášeno místní referendum. Díky společnému termínu referenda a eurovoleb by se tak náklady na jeho uskutečnění stáhly na minimum. Koalice tak opět předvedla, že ji názory občanů nezajímají.

Význam místního referenda spočívá v tom, že jeho výsledek je při odpovídající volební účasti pro orgány státní správy závazný, tedy by nemohly postupovat v dané věci v rozporu s názorem většiny občanů. Pro vyhlášení místního referenda je třeba posbírat podpisy 10 % obyvatel města Třebíče s oprávněním volit. Podpořte vyhlášení referenda svým podpisem i Vy – připojením se k petici za vyhlášení referenda na jednom z podpisových míst, či kontaktováním některé z odpovědných osob.

Více informací na www.trebicobcanum.cz

Autor: OS STAN Třebíč