Hlavní stránka Regiony Vysočina Tiskové zprávy Začátkem února se bude konat mimořádné jednání zastupitelstva města Jihlava

Začátkem února se bude konat mimořádné jednání zastupitelstva města Jihlava

22. 1. 2020

Opoziční zastupitelé chtějí především informace o vodohospodářských sporech.

Začátkem února se bude konat mimořádné jednání zastupitelstva města Jihlava

Začátkem února se bude konat mimořádné jednání zastupitelstva města Jihlava

Primátorka Jihlavy Karolína Koubová v souladu se zákonem o obcích svolala na pondělí 3. února 2020 mimořádné zasedání Zastupitelstva města Jihlavy. Uskuteční se od 13:00 ve velké zasedací síni v přízemí Magistrátu města Jihlavy. Mimořádné jednání iniciovali opoziční zastupitelé, kteří chtějí od vedení města slyšet podrobné informace především o řešení vodohospodářských sporů.

 

Program zasedání je následující:

1. Informace Rady města zastupitelům o rozhodnutích správních soudů – Krajského soudu v Brně a Městského soudu v Praze v řízeních souvisejících s vypořádáním SMJ a SVAK a s provozováním vodohospodářské infrastruktury města

2. Informace Rady města zastupitelům a schválení postupu Rady SM Jihlavy při uzavření dohody vlastníků a dohody o provozování majetku s právem hospodaření

3. Informace Rady města zastupitelům a schválení výzvy společnosti JVAK a.s. k zahájení kroků směřujících k postupnému ukončení všech činností společnosti.

Osmnáct opozičních zastupitelů na začátku minulého týdne podalo žádost o svolání mimořádného zastupitelstva Jihlavy. Neuvedli však žádné konkrétní návrhy jednotlivých bodů programu a usnesení. Podle vedení města je proto takto předkládaný program neakceptovatelný.

„Svolání mimořádného zastupitelstva vnímám jako důležitý nástroj ve chvíli, kdy je třeba řešit neodkladné situace, kdy je třeba rychle rozhodnout. Bohužel z programu, který opoziční zastupitelé zaslali, nevyplývá nutnost žádného takového rozhodování, žádají pouze o informace,“ uvedla primátorka Jihlavy Karolína Koubová s tím, že zaslaný program mimořádného zastupitelstva kopíruje program koordinační skupiny, která byla naplánována na čtvrtek 16. ledna 2020, a která byla ustanovena zastupitelstvem právě proto, aby bylo možné informovat všechny zastupitelské kluby o průběhu vodárenského sporu.

„Mluvím za celé vedení města, když říkám, že se silně ohrazuji proti zneužívání institutu mimořádného zastupitelstva, které by se mělo sejít pouze za účelem informování zastupitelů. K tomu slouží v obecné rovině zastupitelské semináře, a přímo pro vodu určená koordinační skupina.“ doplnila Koubová.

Primátorka Jihlavy proto 16. 1. 2020 vyzvala opoziční zastupitele k tomu, aby ještě zvážili nutnost svolání mimořádného zastupitelstva, vzhledem k plánovanému předání informací jej považuje za nadbytečné a navíc zbytečně zatěžující městský rozpočet. Upozornila také na fakt, že zasedání zastupitelstva je veřejné, na rozdíl od informací, které požaduje opozice. Nabídla proto uskutečnění semináře konaného v širší platformě, než je koordinační skupina.

„Pokud i přes výše uvedené důvody bude opozice trvat na svolání mimořádného zastupitelstva, prosíme její zastupitele o dodání konkrétních návrhů jednotlivých bodů programu a usnesení, o kterých chtějí hlasovat. Především z jejich klubů totiž občas zaznívá, že je některý z námi předkládaných bodů nehlasovatelný. V tomto případě musím říct, že předkládají program, který je nehlasovatelný jako celek.“ uzavřela primátorka Jihlavy Karolína Koubová.