Hlavní stránka Regiony Vysočina Tiskové zprávy Novým krajským radním se stane Pavel Hájek

Novým krajským radním se stane Pavel Hájek

7. 12. 2021

Na pozici krajského radního pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí je nominován dlouholetý starosta Těchobuze na Pelhřimovsku Pavel Hájek (STAN). Pozici náměstka hejtmana a předsedy zastupitelského klubu Starostů pro Vysočinu (STAN + SNK ED) bude nově zastávat dosavadní krajský radní Roman Fabeš (SNK ED). Navržené personální změny v radě Kraje Vysočina navrhuje klub Starostů pro Vysočinu projednat na zasedání krajského zastupitelstva v úterý 14. prosince.

Pavel Hájek

Pavel Hájek

„Před volbami jsem se zavázal nekumulovat uvolněné funkce. Nerad dělám věci napůl a ve sněmovně mě teď čeká plno práce především v obsáhlých agendách životního prostředí a zemědělství, ale také například v oblastech regionálního rozvoje nebo hybridních hrozeb,“ říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina a poslanec Lukáš Vlček (STAN), který se rozhodl vzdát mandátu krajského zastupitele. „Problémům našeho kraje se ale budu věnovat i nadále, mimo jiné díky úzké spolupráci s budoucím radním Pavlem Hájkem,“ upozorňuje Vlček, jenž plánuje stát se spojkou mezi krajem a sněmovnou v tématech, kterými se bude ve sněmovně zabývat.

Spolu s poslancem Vlčkem rezignuje na pozici krajské zastupitelky rovněž jihlavská primátorka Karolína Koubová, která deklarovala, že se na rozdíl od většiny kolegů z jihlavského zastupitelského klubu Fóra Jihlava nechystá v nadcházejících komunálních volbách obhajovat svůj post v barvách hnutí STAN.

Pavel Hájek vystudoval Lesnickou a dřevařskou fakultu Mendelovy univerzity v Brně. Od roku 2004 je neuvolněným starostou obce Těchobuz. „Naše obec vlastní lesy o rozloze přes 150 hektarů. Mám osobní zkušenosti s organizováním těžby, zalesňováním, výchovnými zásahy nebo obnovou a výstavbou lesních cest, ale také s obnovou a budováním malých vodních nádrží a opatření pro zadržování vody a zajištění dalších funkcí krajiny. Pod mým vedením se mimo jiné již podařilo vybudovat čtyři nádrže o celkové ploše přes tři hektary a další jsou ve fázi realizace a příprav,“ jmenuje budoucí krajský radní některé z mnoha projektů v oblasti životního prostředí, které ve své obci úspěšně realizoval.

Jako člen správní rady Čistá Želivka o.p.s. se pak například podílí na odborném řešení problematiky ochrany vody v povodí vodárenských nádrží a definování podmínek ochranných pásem se zachováním trvale udržitelného rozvoje obcí. A z každodenní práce starosty má bohaté praktické zkušenosti se širokým spektrem dotačních programů kraje, státu i Evropské unie.

O tom se mohou lidé sami přesvědčit přímo v Těchobuzi. Přestože v ní žije 75 obyvatel, má obec ve svém vlastnictví také deset památkově chráněných budov. Osm z nich už obec Těchobuz pod vedením Pavla Hájka stihla zrekonstruovat a najít pro ně nové využití. Naposledy od Kraje Vysočina odkoupila zámek v dezolátním stavu, v jehož areálu plánuje starosta Hájek vybudovat Památník Bernarda Bolzana – evropsky významného myslitele spjatého s Těchobuzí –, jehož Galerii otevřeli v Těchobuzi už v roce 2007, a pečovatelské byty pro seniory.

„Je naší povinností, jak občanů, tak zástupců veřejné správy, zabránit tomu, aby bylo životní prostředí poškozováno. Vzhledem k probíhající klimatické změně a nejistému množství srážek považuji za nejdůležitější opatření vedoucí k zadržení vody v krajině a zvyšování její retenční schopnosti. Sucho a povodně jsou dvěma stranami téže mince a zadržení vody v krajině je důležité nejen pro přírodu, ale také pro zajištění zásobování obyvatel nejen Vysočiny kvalitní pitnou vodou,“ nastínil Pavel Hájek, na co se chce v nové funkci zaměřit.

„S kůrovcovou kalamitou mám osobní zkušenosti. V částech Vysočiny, kde již skončila, teď budeme mít hodně práce s obnovou lesa. Jsou u nás ale i oblasti, kde budou lesníci ještě několik let o zachování lesních porostů bojovat. V oblasti zemědělství považuji za důležitá opatření vedoucí k omezení půdní eroze, ale třeba také podporu krátkých dodavatelský řetězců pro potraviny,“ pokračuje Hájek. Na práci

Lukáše Vlčka naváže také v hospodaření s odpady, kde dle jeho slov musí kraj hrát významnou koordinační roli.

„S panem starostou Hájkem dlouhodobě spolupracujeme na mnoha projektech u nás na Pacovsku. Mohu tak osobně zaručit, že jsme do pozice krajského radního vybrali zkušeného odborníka na problematiku životního prostředí i regionálního rozvoje,“ ujišťuje Lukáš Vlček se slovy, že při výběru nástupce zohledňoval krajský výbor hnutí STAN především odbornost kandidátů.

„Děkuji zejména kolegům z SNK ED a našim krajským koaličním partnerům za věcný a vstřícný přístup při schvalování nominace nového člena krajské rady. Pavlu Hájkovi přeji hodně úspěchů v nové funkci a těším se na spolupráci vedoucí ku prospěchu obyvatel našeho kraje,“ uzavírá krajský předseda Starostů a nezávislých na Vysočině a odstupující náměstek hejtmana Lukáš Vlček.

Fotoalbum