Hlavní stránka Regiony Vysočina Strategie rozvoje města Pacova a jeho místních částí

Strategie rozvoje města Pacova a jeho místních částí

9. 4. 2019

Město Pacov je jedním z nejvýznamnějších aktérů regionálního rozvoje v ORP Pacov a mikroregionu Stražiště. Město Pacov je zřizovatelem řady organizací, a to v oblasti veřejné správy, školství, sociální oblasti či správy majetku města Pacova. Město Pacov je také největším regionálním vlastníkem nemovitého majetku v oblasti sportu, kultury, síťové infrastruktury, veřejné zeleně a občanské vybavenosti obecně. Město Pacov také mimo jiné vlastní více jak 610 ha lesních pozemků.

Zpracovatelem dokumentu je starosta Ing. Lukáš Vlček a místostarosta Tomáš Kocour. Účelem není předložit několikasetstránkový dokument, ale stručný rozbor města, při použití základní socioekonomické analýzy, se zahrnutím základních makroekonomických ukazatelů a metodu SWOT analýzy. V analytické části je čerpáno především z veřejně dostupných statistických dat Českého statistického úřadu.
Cílem tohoto dokumentu je předložit komplexní strategii rozvoje města Pacova a jeho místních částí (Bedřichov, Jetřichovec, Roučkovice, Velká Rovná a Zhoř), a to pro období 2016 až 2020, tedy předložit návrh prioritních oblastí a konkrétních opatření.

Dokument je ke stažení na webu města.
 

Autor: Pavel Hájek