Hlavní stránka Regiony Vysočina Starostové z programového území přeshraniční spolupráce s Rakouskem podruhé čerpali inspiraci u našich sousedů

Starostové z programového území přeshraniční spolupráce s Rakouskem podruhé čerpali inspiraci u našich sousedů

20. 5. 2018

V úterý 15. května se uskutečnila druhá exkurze v rámci projektu „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde21“, zkráceně MagNet, realizovaného v Programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika. Cílem exkurzí je představit příklady úspěšných obcí, v nichž se podařilo oživit centrum obce. V řadě venkovských obcí, především v příhraničí, dochází k odlivu obyvatel, dalším obcím hrozí toto nebezpečí do budoucna. Tentokrát jsme navštívili Jihomoravský kraj.

Starostové z programového území přeshraniční spolupráce s Rakouskem podruhé čerpali inspiraci u našich sousedů

Starostové z programového území přeshraniční spolupráce s Rakouskem podruhé čerpali inspiraci u našich sousedů

Exkurze začala v obci Blatnička, která se nachází 20km jižně od Uherského Hradiště. Obec Blatnička vznikla už ve 13. století jako zemědělská obec, dnes má 450 obyvatel a je známá především díky místnímu vínu a lidovým krojům. V obci bylo realizováno mnoho zajímavých projektů. Jedním z nich byla stavba čističky odpadních vod a zavedení protipovodňových opatření na řece Svodnice a nádrži Blatnička. Dále byla navštívena vyhlídka nad obcí, místní opravený kostelík s moderními vitrážemi a „lesní fitness“, jejichž stavba byla rovněž podpořena z různých dotačních zdrojů. Prohlídka obce v doprovodu paní starostky byla zakončena v muzeu, které zároveň slouží jako výrobna krojů, kterou provozuje Tradice Slovácka o.p.s. V dílně, která vznikla v zrekonstruované budově bývalé školy, šijí tradičním způsobem švadleny kroje pro folklórní soubory z celé České republiky. V druhém patře budovy provozují muzeum s výstavou krojů, vybavení domů a tradicemi z různých koutů Moravy.

 

Odpolední program pokračoval v obci Nová Lhota, která leží na úpatí Bílých Karpat a jedná se o nejvýše položenou obec Jihomoravského kraje (484 m n. m.). První písemná zmínka o obci je z roku 1598 a má okolo 700 obyvatel. Návštěva začala v Ekocentru Karpaty, přeshraničním centru environmentálního vzdělávání a výchovy, které je v průběhu roku využíváno školami z příhraničního regionu Jihomoravského kraje i Slovenska. Ekocentrum bylo vybudováno v budově bývalé celnice z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-SR. Ekocentrum je ve vlastnictví obce a kromě škol ho navštěvují i rodiny s dětmi či zájmové skupiny.Budova  také slouží pro volnočasové aktivity a setkávání obyvatel obce. Jako doplnění ubytovací kapacity k ekocentru byla ve středu obce opravena fara, ve které vzniklo 28 lůžek a společenská místnost. Naproti faře bylo z dotací vybudováno moderní multifunkční hřiště, jak pro výuku tělesné výchovy místní školy, sportovní oddíly, tak i pro veřejnost. Exkurze byla zakončena prezentací starosty obce o projektech realizovaných v rámci přeshraniční spolupráce Rakousko – ČR.

 

Další exkurze proběhne v září 2018 do Dolního Rakouska. Účastníci exkurze mohou využít společnou dopravu zdarma. Celá exkurze bude tlumočena. Veškeré náklady jsou hrazeny z projektu MagNet.

Zdroj: KÚ Kraje Vysočina