Hlavní stránka Regiony Vysočina Skvělá práce krajské radního Pavla Hájka: Kraj Vysočina od příštího školního roku spustí Regionální tržiště

Skvělá práce krajské radního Pavla Hájka: Kraj Vysočina od příštího školního roku spustí Regionální tržiště

13. 6. 2024

Kraj Vysočina od příštího školního roku spustí Regionální tržiště. Virtuální prostor, kde zemědělci a potravináři s provozovnou na Vysočině budou moci nabídnout své produkty k přímému prodeji školským příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem. Později bude nabídka rozšířena i pro odběratele z řad příspěvkových organizací odborů sociální péče, zdravotnictví a kultury, ale i pro školní jídelny zřizované městy a obcemi.

Skvělá práce krajské radního Pavla Hájka: Kraj Vysočina od příštího školního roku spustí Regionální tržiště

Skvělá práce krajské radního Pavla Hájka: Kraj Vysočina od příštího školního roku spustí Regionální tržiště

U všech nabízených potravin bude krajským Odborem životního prostředí a zemědělství kontrolován regionální původ, stejně jako registrace provozovny u Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární správy, které garantují kvalitu potravin. Tržiště bude sloužit především pro nákupy v režimu zakázek malého rozsahu, výběr dodavatele a soulad se zákonem o zadávání veřejných zakázek bude na zodpovědnosti odběratele. Za nákup a prodej v modulu Regionální tržiště, který bude součástí Nákupního portálu Kraje Vysočina, nebude účtován žádný poplatek ani provize.

„Regionálního tržiště zajistí kvalitní, lokální a čerstvé potraviny do školních jídelen a zároveň podpoří naše zemědělce a potravináře zvýšením odbytu jejich produktů vznikem krátkých dodavatelských řetězců. Do budoucna bude možné, aby se mezi odběratele zařadili i další, kromě školních jídelen. Naším cílem je, aby se co největší množství potravin vyprodukovaných na Vysočině zároveň v regionu spotřebovalo,“ sdělil Pavel Hájek, radní Kraje Vysočina pro oblast zemědělství a životního prostředí. Podle něj jde současně také o způsob, jak zvýšit povědomí o lokální produkci. „Potraviny s certifikáty Vysočina Regionální produkt a Regionální potravina Kraje Vysočina jsou svou kvalitou srovnatelné nebo i lepší než ty z velkoobchodů,“ doplnil.

Jedním z dalších záměrů nového projektu je také zvýšení konzumace čerstvých lokálních potravin u dětí. „Inspirovali jsme se v Jihočeském kraji, kde obdobný projekt funguje více než rok a půl a těší se velkému zájmu. Z našeho průzkumu napříč školními stravovacími zařízeními vyplynulo, že už nyní produkty odebírají přímo od zemědělců, například brambory, maso, masné a mléčné výrobky nebo mouku,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jan Břížďala s tím, že prostřednictvím Regionálního tržiště dojde k rozšíření sortimentu výrobků a množství potravin, které by krajské příspěvkové organizace mohly odebírat.

Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje své regionální a lokální producenty, například na krajských akcích, Zemi živitelce, Mlékárenských dnech v Přibyslavi, Dni zemědělců, potravinářů a venkova Kraje Vysočina, Bramborářských dnech nebo vydáním kuchařky Chytré recepty s vůní Vysočiny. Prostřednictvím těchto aktivit jsou také naplňovány cíle agendy Zdravého kraje.