Hlavní stránka Regiony Vysočina Senátorka Žáková: výkupní ceny pro solární elektrárny jsou příliš nízké a negarantují návratnost investic

Senátorka Žáková: výkupní ceny pro solární elektrárny jsou příliš nízké a negarantují návratnost investic

15. 11. 2023

Spolu s dalšími dvaceti kolegy ze Senátu jsem před rokem podala stížnost, ve které jsme ústavní soudce žádali o přezkum cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ohledně stanovení státní podpory pro některé menší provozovatele fotovoltaických elektráren. Jednoduše, výkupní ceny a roční zelené bonusy pro solární elektrárny jsou příliš nízké a negarantují návratnost investic.

Senátorka Hana Žáková

Senátorka Hana Žáková

Dnes Ústavní soud rozhodl. Přestože naši žádost formálně zamítl, současně zdůraznil, že cenová regulace vůči fotovoltaickým elektrárnám musí být v následujících letech nastavena tak, aby bylo v konečném důsledku dosaženo naplnění zákonných záruk návratnosti investice do 15 let a přiměřeného zisku do 20 let. Chápu, že Ústavní soud vyjadřuje zdrženlivost, aby přezkoumával cenové předpisy Energetického regulačního úřadu a považuji dnešní rozhodnutí v podstatě za úspěch.

Ústavní soudci v odůvodnění jasně stanovili, že má být dodržena zákonem zaručená doba návratnosti investice provozovatelů fotovoltaických elektráren, která musí zahrnovat i přiměřený zisk. O takový pokyn ERÚ jsme našim senátním návrhem usilovali. Je evidentní, že ERÚ nepostupoval správně. Ráda bych v návaznosti na přijetí tohoto nálezu Ústavního soudu svolala jednání, kde budeme hledat řešení promítnutí pokynů Ústavního soudu z dnešního nálezu do cenového rozhodnutí ERÚ již na příští rok.

Zároveň chci poděkovat mým kolegům senátorům za podporu, Ústavnímu soudu České republiky za rychlost, se kterou naši stížnost prošetřil, a ubezpečit dotčené provozovatele fotovoltaik, že jejich situaci chci aktivně nadále řešit.

Hana Žáková

Autor: Jana Kudrhaltová