Hlavní stránka Regiony Vysočina Přeměna pacovského kina začne již příští rok

Přeměna pacovského kina začne již příští rok

16. 8. 2018

Přestavba kina na Komunitní centrum Pacov začne již v polovině příštího roku. O modernizaci kina se rozhodlo především kvůli limitující nekomfortnosti prostoru pro návštěvníky a technologické stránce objektu.

Současný stav kina (Autor: Zdeněk Klika)

Současný stav kina (Autor: Zdeněk Klika)

Myšlenka na realizaci oprav pacovského kina vznikla po řadě diskusí a zvážení dotačních možností na financování rekonstrukce,“ řekl starosta města Pacov Lukáš Vlček. Nakonec se město rozhodlo připravit projekt pod názvem Komunitní centrum Pacov. Regionální komunitní centrum bude nabízet kulturní, vzdělávací a sociální aktivity. Tento projekt propojuje sociální oblast, kulturu a školství. Město Pacov předložilo žádost na financování projektu do Integrovaného regionálního operačního programu. „Projekt byl kladně posouzen v celostátní konkurenci, která čítala desítky obdobných projektů, a uspěl. Městu Pacov byla přislíbena dotace ve výši 18 milionů korun. Předpokládaná hodnota projektu je zhruba 30 milionů korun,“ informoval Lukáš Vlček. Aby bylo možné objekt plně využít, musí dojít ke značným významným změnám. Jednou z těch zásadních bude snížení počtu sedadel z původních 350 na 178. „Je to nutné především z důvodu osazení nových komfortnějších sedadel a rozšíření pódia,“ vysvětlil pacovský starosta. Vstup pro diváky bude nově ze Školské pro diváky ulice, a to hlavně kvůli vytvoření nového zázemí pro diváky. To zahrnuje toalety, šatnu a foyer. Po této úpravě už nebude docházet k takzvanému mísení diváků a účinkujících. Díky tomuto novému řešení vznikne také lepší průchod do komunitního centra z pohledu bezbariérovosti. Co se týče technologických problémů, řešit se bude například vzduchotechnika. V rámci projektu Komunitní centrum Pacov dojde také k opravě objektu, kde momentálně sídlí městské kulturní středisko. V tomto prostoru vznikne zázemí pro sociální práci.

Zdroj: pelhrimovsky.denik.cz