Hlavní stránka Regiony Vysočina Podporujeme aktivity zlepšující životní prostředí. Příští rok na ně v Kraji Vysočina bude více peněz

Podporujeme aktivity zlepšující životní prostředí. Příští rok na ně v Kraji Vysočina bude více peněz

5. 12. 2022

Vysazování stromů či budování menších jezírek bude ještě dostupnější. Díky iniciativě radního pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životní prostředí Pavla Hájka Kraj Vysočina rozšíří dotační program Ekologická výchova. Nově podpoří projektovou přípravu i samotnou aktivní péči.

Podporujeme aktivity zlepšující životní prostředí. Příští rok na ně v Kraji Vysočina bude více peněz

Podporujeme aktivity zlepšující životní prostředí. Příští rok na ně v Kraji Vysočina bude více peněz

„Hledali jsme cesty, jak co nejvíce pomoci ochraně přírody, zlepšování životního prostředí a posílit aktivní přístup obyvatel Vysočiny. I proto jsme se rozhodli přidat k Programu Fondu Vysočiny s názvem Ekologická výchova dva nové podprogramy a na celý program pak vyčlenit dvojnásobek peněz než v předchozích letech,“ uvádí Pavel Hájek.

K tradičnímu podprogramu A: Ekologická výchova tak přibyly podprogram B: Příprava projektů a C: Aktivní péče. „Ekologická výchova se zaměřuje na osvětové a vzdělávací aktivity v oblastech oběhové hospodářství, zlepšování kvality ovzduší, přírody a krajiny. Nově vzniklá příprava projektů bude zaměřená na podkladové průzkumy přírodních prvků spolu s přípravou nezbytné předprojektové a projektové dokumentace, které následně mohou sloužit jako podklad pro žádosti o dotace z národních i evropských zdrojů. Aktivní péče se pak zaměřuje na podporu aktivit v péči o přírodní prvky či jejich doplnění v zastavěných územích a na budování a obnovu školních přírodních zahrad,“ vysvětluje Pavel Hájek.

„Chceme se vydat podobným směrem jako například u dotační podpory vodního hospodářství, to znamená masivně podpořit projektovou přípravu a motivovat tím žadatele k přípravě projektů a projektových žádostí do národních i evropských programů a zajistit krajské financování projektů, které z výše uvedených programů financovat není možné,“ dodává.

Celkem jsou na příští rok vyčleněny dva miliony korun. Jeden milion v podprogramu A a po půl milionech v podprogramech B a C. Minimální spoluúčast žadatele v podprogramu A je 40 %, u B, C je to 20 %. Zapojit se mohou obce, svazky obcí, jimi zřizované organizace, školy bez ohledu na zřizovatele a samozřejmě také spolky a neziskové organizace, které jsou neopomenutelnými aktéry péče a životní prostředí.

Účelem poskytnutých finančních prostředků je spolufinancování projektů environmentálního vzdělávání široké veřejnosti a aktivit, které zvyšují povědomí o přírodě i osobní zodpovědnost za krajinu kolem nás a vliv na budoucí stav životního prostředí.

Výzvu k podávání žádostí o dotace bude schvalovat krajské zastupitelstvo 13. prosince, příjem samotných žádostí pak bude probíhat od 16. ledna do 15. února. Hlásit se mohou všichni, kteří s realizací svého projektu začnou nejdříve 1. ledna příštího roku a skončí nejpozději 31. října 2024.

 

Podprogram A: Ekologická výchova
Výukové programy, tematické soutěže
Exkurze, komentované vycházky, besedy, přednášky, akce pro veřejnost
Tematické infomateriály (tištěné, elektronické)
Výukové pomůcky, badatelské sady, tematické hry
Budování a obnova naučných stezek o životním prostředí
Vzdělávání pracovníků

Podprogram B: Příprava projektů
Podkladové průzkumy přírodních prvků spolu s přípravou nezbytné předprojektové a projektové dokumentace
Projektová dokumentace a certifikace školních přírodních zahrad 
Odborné posudky pro zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (mimo lesní pozemky)

Podprogram C: Aktivní péče
Tvorba či obnova nelesních přírodních stanovišť
Ošetřování vzrostlých nelesních stromů
Likvidace invazních druhů vázaných na vodní a mokřadní prostředí
Výsadba a ošetřování stromů a keřů, bylinných záhonů
Budování a obnova suchých zídek a jezírek
Pořízení nebo obnova prvků z vrbového proutí, dřevěných špalků, hmatové stezky, dendrofony, krmítka, pítka, hmyzí hotely

Autor: Jana Kudrhaltová