Hlavní stránka Regiony Vysočina Podivná veřejná zakázka na Dům dětí a mládeže

Podivná veřejná zakázka na Dům dětí a mládeže

4. 5. 2014

Město Třebíč například vyhlásilo veřejnou zakázku dříve, než schválilo rozpočet a vyčlenilo peníze na její realizaci!
Podivná veřejná zakázka na Dům dětí a mládeže

Podivná veřejná zakázka na Dům dětí a mládeže

Město Třebíč vyhlásilo veřejnou zakázku na přestavbu bývalé kotelny na Dům dětí a mládeže v areálu BOPO již 18. prosince 2013, tedy o více než 6 týdnů před tím, než zastupitelstvo těsnou většinou schválilo rozpočet města na rok 2014 obsahující částku 25 milionů Kč na realizaci této akce.

Zadávací dokumentace byla v průběhu soutěže celkem sedmkrát měněna a doplňována. Poslední dodatečné informace včetně změněné kompletní projektové dokumentace byly zveřejněny 3. března 2014, tedy pouhé čtyři dny před skončením prodloužené lhůty pro podání nabídek. 

Do soutěže se přihlásilo celkem 9 firem, přičemž město ze soutěže vyřadilo 5 soutěžících. Stavební zakázka připadla firmě Archatt, která nabídla částku 20,8 milionů Kč, avšak následně ze soutěže odstoupila. Zakázku poté získala firma Kapucín - realizace staveb, jejíž nabídka ve výši 23,5 milionů Kč byla až šestá v pořadí. Z vyřazených 5 uchazečů totiž 4 firmy nabídly lepší cenu. Firmu Kapucín - realizace staveb spoluvlastní třebíčský radní Ing. Martin Svoboda (VV), a další 2 koaliční zastupitelé Ing. Milan Šťastný (Břehy) a Petr Škarabela (HZNR!). 

Průběh veřejné soutěže a zvláště její výsledek vzbuzuje celou řadu otázek. Především časté změny zadávacích podmínek a projektové dokumentace i těsně před uzávěrkou soutěže mohly být příčinou vyřazení 5 uchazečů, kteří nemuseli být z časových důvodů schopni svoje nabídky přizpůsobovat neustálým změnám. Též bývá obvyklé, že součástí zadávací dokumentace je návrh smlouvy o dílo, do které uchazeči doplní pouze nezbytné údaje, tedy svoji identifikaci a nabídkovou cenu. V tomto případě však museli smlouvu vytvářet tak, aby vyhověla představám města. 

Rada města měla možnost po odstoupení vítěze celou soutěž zrušit. Proč tak neučinila a zakázku přidělila firmě svého člena a dalších dvou koaličních zastupitelů, se můžeme pouze dohadovat.

Jaromír Barák /STAN/
zastupitel města Třebíč
předseda OS STAN Třebíč

Autor: Starostové a nezávislí