Hlavní stránka Regiony Vysočina Pavel Pacal je neuvolněným náměstkem hejtmana Kraje Vysočina

Pavel Pacal je neuvolněným náměstkem hejtmana Kraje Vysočina

12. 12. 2018

Jihlava 12.12.2018 - Zastupitelstvo Kraje Vysočina stanovilo s účinností od 12. prosince 2018 nový počet uvolněných členů Rady Kraje Vysočina. Tímto dnem bude v radě zasedat osm uvolněných členů s tím, že neuvolněným členem rady ve funkci náměstka hejtmana Kraje Vysočina bude Pavel Pacal (ProVysočinu). I nadále bude mít na starost oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

Pavel Pacal je neuvolněným náměstkem hejtmana Kraje Vysočina

Pavel Pacal je neuvolněným náměstkem hejtmana Kraje Vysočina

Pavel Pacal uspěl v komunálních volbách a stal se starostou druhého největšího města na Vysočině Třebíče. Jeho rozhodnutí vykonávat post náměstka hejtmana Kraje Vysočina v režimu neuvolněného politika je v souladu s uzavřenou koaliční smlouvou.

„Uvědomuji si, že je to časově náročné, ale není to pro mě novinka. Vím, do čeho jdu. Když jsem se stal uvolněnım náměstkem hejtmana, byl jsem zároveň neuvolněným členem rady města v Třebíči. Tam jsem měl dva roky stejné kompetence jako místostarosta. Zvládnutelné to bylo. A jsem přesvědčený o tom, že to bude zvládnutelné i teď a neutrpí tím ani jedna agenda,“ osvětlil Pacal svůj pohled na celou situaci.

Bez výhrad to přijali zastupitelé, kteří svým hlasováním podpořili to, aby Pacal ve funkci náměstka hejtmana setrval. Tento krok nepodpořili pouze opoziční lidovci a také Ota Benc z koaliční ODS. Ten se při hlasování zdržel.

 

 

Zdroj: https://www.kr-vysocina.cz/meni-se-pocet-uvolnenych-clenu-krajske-rady