Hlavní stránka Regiony Vysočina Pavel Pacal: Chceme, aby Třebíč zůstala klidná a bezpečná

Pavel Pacal: Chceme, aby Třebíč zůstala klidná a bezpečná

5. 8. 2021

Starosta Třebíče Pavel Pacal vypracoval soubor opatření, která mají zvýšit bezpečnost ve městě. Reaguje tak na dvě nedávná fyzická napadení, která mají na svědomí nově příchozí obyvatelé.

Starosta Pavel Pacal

Starosta Pavel Pacal

„Zjistili jsme, že Facebookem kolují různé fámy, proto chci lidem na rovinu říct, co můžeme dělat a vyvrátit některé z omylů. Nikdo z představitelů města nemá na svědomí příchod Romů do Třebíče,“ upozorňuje Pavel Pacal se slovy, že nemá problém s nikým, kdo dodržuje pravidla, chová se ohleduplně a neobtěžuje své okolí.

Podle jeho zjištění způsobují obyvatelům Třebíče problémy rodiny vystěhované z brněnského Cejlu a ze Slovenska. „Jsou ubytovaní v bytech soukromých pronajímatelů, nikoli v městských bytech. Tato situace, kdy se občané Třebíče přestávají cítit bezpečně, nás velmi znepokojuje a silně nám vadí,“ podotýká starosta.

Město proto ihned posílilo hlídky městské i státní policie. „Jednáme také s ubytovateli těchto problémových osob a od několika již máme přislíbeno, že jim neprodlouží nájemní smlouvy,“ prozrazuje Pavel Pacal.

„Ve spolupráci s úřadem práce a odborem sociálních věcí pak identifikujeme problémové nemovitosti, abychom měli přehled o dávkách na bydlení, které úřad práce vyplácí. Samo město Třebíč těmto lidem nevyplácí žádnou finanční podporu,“ komentuje dále starosta Pacal.

V neposlední řadě pak usiluje o to, aby tato lokalita mohla být vyhlášena takzvanou bezdoplatkovou. To znamená, že se na takovém území nevyplácí sociální dávka v podobě doplatku na bydlení. Připravuje novou vyhlášku o zákazu žebrání na území města, pracuje na úpravě vyhlášky o nočním klidu v Zámostí a chystá výzvu k majitelům nemovitostí, aby prověřovali svoje nájemce před uzavřením nájemních smluv a nepronajímali byty problémovým osobám.

„Stejně, jako pro všechny obyvatele Třebíče, je i naší nejvyšší prioritou, aby naše město zůstalo bezpečné a klidné,“ dodává Pavel Pacal.