Hlavní stránka Regiony Vysočina Pavel Hájek: Podpoříme vodní stavby téměř devadesáti miliony korun

Pavel Hájek: Podpoříme vodní stavby téměř devadesáti miliony korun

17. 1. 2022

Průměrný. Tak by se dal charakterizovat loňský rok z hlediska teploty i srážek na Vysočině.

Pavel Hájek: Podpoříme vodní stavby téměř devadesáti miliony korun

Pavel Hájek: Podpoříme vodní stavby téměř devadesáti miliony korun

Díky srážkám loni nebylo nutné, aby krajští vodohospodáři řešili mimořádnou manipulaci s vodou ve vodárenských nádržích na Vysočině. „V současné době je stav podzemních vod na území kraje v podstatě normální a zaplněnost vodárenských nádrží je rovněž dostatečná,“ informuje Pavel Hájek, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí.

Neusíná však na vavřínech a problematiku vodního hospodářství řeší dlouhodobě. „Problémem bývají nevyrovnané srážkové úhrny během roku, mezi roky, ale také v jednotlivých částech našeho kraje. Důsledkem toho může nastat sucho, nebo naopak lokální povodně, dvě strany téže mince,“ vysvětluje Pavel Hájek.

Jak dále připomíná, kraj mimo jiné dlouhodobě podporuje formou dotací přípravu a realizaci projektů pro zmírnění důsledků nevyrovnaných srážek. Celkem na stavby ve vodním hospodářství a jejich projektovou přípravu pro letošek vyčlenili téměř devadesát milionů korun.

„Ačkoli se jedná o dotační programy s jednou z nejvyšších částek, finanční prostředky zdaleka nestačí na všechny potřebné projekty. Od loňského roku proto upřednostňujeme kofinancování projektů již podpořených z národních či evropských zdrojů, a to až do výše pětaosmdesáti procent. U této praxe plánujeme setrvat i v budoucnu,“ dodává radní.

Loni navíc Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj uzavřely Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci propojování vodárenských soustav na svém území. Jeho cílem je případný výpadek zdroje pitné vody nahradit jiným zdrojem.

„V návaznosti na memorandum nechá náš kraj zpracovat studii, která bude řešit výhledové propojení vodárenských soustav a skupinových vodovodů, které by měly tvořit robustní systém zásobení obyvatelstva pitnou vodou v nadregionálním a regionálním měřítku. Vzhledem k rozsahu projektu a jeho celostátnímu dopadu se však jeho realizace určitě neobejde bez podpory státu,“ uzavírá Pavel Hájek.