Hlavní stránka Regiony Vysočina Pavel Hájek o posilování energetické soběstačnosti České republiky

Pavel Hájek o posilování energetické soběstačnosti České republiky

9. 4. 2022

Poslední týdny nám ukázaly, jak nejisté jsou věci, které jsme do té doby považovali za samozřejmost. Možnost natankovat do nádrže automobilu benzín, zatopit si plynem, rozsvítit světlo. I proto považuji za důležité posilování energetické soběstačnosti naší republiky.

Pavel Hájek o posilování energetické soběstačnosti České republiky

Pavel Hájek o posilování energetické soběstačnosti České republiky

Vláda na začátku března pověřila našeho ministra průmyslu Jozefa Síkelu zahájením kroků vedoucích k výstavbě nového bloku v Dukovanech, investice významné nejen pro Vysočinu, ale pro celé Česko. A přestože je jádro stabilním zdrojem elektrické energie, jedním dechem dodávám, že musíme za samozřejmé považovat i maximální využívání obnovitelných zdrojů energie. Ať už se jedná o slunce, vodu, vítr, dřevo, nebo jinou biomasu. Jedná se totiž o zdroje, které nejsou závislé na libovůli cizích dodavatelů a jejichž využíváním můžeme alespoň zpomalit probíhající klimatickou změnu.

S tou souvisí i nutná změna našeho uvažování a hlavně konání v přírodě a krajině. V posledních letech se Vysočina změnila k nepoznání kvůli velkým těžbám lesních porostů v důsledku kůrovcové kalamity a lesníci před sebou teď mají nelehký úkol obnovit lesy tak, aby byly připravené na nové klimatické podmínky, ale aby současně sloužily nám i budoucím generacím jako zdroj obnovitelné suroviny, dřeva. Kraj Vysočina je připraven jim v tom pomoci.

Dovolte mi popřát nám všem, abychom společně všechny problémy dokázali vyřešit a my i naši potomci měli zdravou Vysočinu.