Hlavní stránka Regiony Vysočina Památky lákají samy o sobě, ale zlepšit se mohou služby, říká starosta Třebíče Pavel Pacal

Památky lákají samy o sobě, ale zlepšit se mohou služby, říká starosta Třebíče Pavel Pacal

14. 8. 2023

Rovných dvacet let jsou třebíčské památky v elitní společnosti UNESCO. Jako prestižní záležitost to vnímá i třebíčský starosta Pavel Pacal. Počet turistů zde neklesl ani v době covidu. Přilákat se je daří i v zimě.

Památky lákají samy o sobě, ale zlepšit se mohou služby, říká starosta Třebíče Pavel Pacal

Památky lákají samy o sobě, ale zlepšit se mohou služby, říká starosta Třebíče Pavel Pacal

Vnímáte, že se město za posledních dvacet let, kdy má památky na seznamu UNESCO, proměnilo?

Rozhodně. Díky tomu, že třebíčské památky UNESCO lákají k turistice, začalo k nám přijíždět mnohem více hostů. A i město se začalo více soustředit na cestovní ruch. Myslím, že se mu věnuje poměrně dostatečně. Důkazem je každoroční navyšování počtu turistů ve městě. A to je největší proměna. Turisté nejedou jenom na památky UNESCO, ale vydají se i na další zajímavá místa ve městě, využívají i dalších služeb.

Počet návštěvníků neklesl ani v době covidu?

Neklesl. Jenom se změnila jejich struktura. V dobách před covidem sem jezdili hlavně zahraniční hosté. Nejvíc jich bylo z Německa, Rakouska, ze Slovenska, ale měli jsme hosty i z USA a Izraele. Lákaly je především židovské památky. V době covidu to ale ovládla tuzemská klientela.

Občas bývá problém přilákat turisty v zimě, mimo hlavní sezonu. Vám se to ale daří i díky originální vánoční výzdobě, která je v podobě různých světelných objektů rozmístěna po městě. Lidé sem jezdí za krásnými fotkami, kterými pak plní své sociální sítě...

Je to tak. Z akce v roce 2019, kterou jsme dělali původně jenom pro obyvatele k navození vánoční atmosféry, se stal velmi zajímavý segment cestovního ruchu. V tomto období k nám jezdí velmi mnoho turistů i ze vzdálených koutů naší země.

Perlou města jsou ovšem památky UNESCO. Daří se židovskou čtvrť průběžně zvelebovat podle představ?

Je třeba zdůraznit, že židovská čtvrť nepatří majetkově městu. My tam máme jenom minimum nemovitostí. Ostatní jsou v soukromém vlastnictví. A o to je to vše obtížnější. Ale i tam je vidět obrovský posun. Máme množství fotografií, které dokumentují, jak čtvrť vypadala v 80. letech, po revoluci a jak je na tom nyní. Několik desetiletí nabízíme různé dotační programy pro poskytování podpory na opravy nemovitostí. A majitelé domů toho využívají.

Má město v prezentaci památek a služeb pro turisty nějaké rezervy?

Myslím, že památky jako takové lákají dostatečně. Co by mohlo ještě více rozvíjet turistický ruch, jsou odpovídající služby. Tím myslím, aby zde návštěvníci měli dostatek kvalitního ubytování a občerstvení.

Mám to chápat tak, že je ve městě málo možností k ubytování a ke stravování?

Zpětná vazba, kterou jsme získali od turistů, byla taková, že v Třebíči postrádají dostatečné kapacity kvalitního ubytování. Stejně tak by uvítali dostatek kvalitních restaurací a gastro podniků v širším centru města. Je to tedy příležitost pro podnikatelskou sféru, jak se více angažovat.

Co byste popřál třebíčským památkám, jež jsou na seznamu UNESCO, do dalších let?

Přál bych si, aby se důvod, proč jsou naše památky na seznamu UNESCO, neustále lidem připomínal. Po staletí zde totiž vedle sebe žila v naprostém souznění a bez jakékoli nesnášenlivosti křesťanská a židovská kultura. A to je odkaz pro další generace, který musíme dál šířit. Lidé, pokud se k sobě slušně chovají, mohou vedle sebe žít, i když mají jiné náboženské vyznání a přesvědčení.

zdroj: MF Dnes - Vysočina, vydání 14. 8. 2023