Hlavní stránka Regiony Vysočina Otázky Václava Moravce - speciál (Kraj Vysočina)

Otázky Václava Moravce - speciál (Kraj Vysočina)

4. 9. 2012

Krajská inventura
Otázky Václava Moravce - speciál (Kraj Vysočina)

Otázky Václava Moravce - speciál (Kraj Vysočina)

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kdo zadlužil kraje víc? Sociální demokraté v tomto volebním období nebo občanští demokraté před rokem 2008? Největší politické strany se snaží hrát předvolební hru s voliči. I na toto téma. Nechme jejich partajní hrátky stranou a podívejme se na to, jak otevření jsou krajští politici k nám voličům v oblasti rozpočtů. Rozpočet je základním zdrojem informací o hospodaření jakéhokoliv subjektu, tedy i krajů. Veřejnost má proto právo vědět, co přesně se s jejími penězi děje.

Štěpán RATTAY, předseda sdružení Oživení
--------------------
My jsme dospěli k závěru, že rozpočet je takovým exemplárním případem toho, že vlastně informace jsou zveřejňovány, nicméně občan si z nich nic moc nemusí přebrat, pokud nejsou ty informace poskytnuty v nějaké srozumitelné a čitelné formě.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Protikorupční organizace Fond Otakara Motejla a Oživení proto vypracovaly před letošními krajskými volbami hodnocení krajů, které se týká i transparentnosti rozpočtů. Kritérií pro hodnocení bylo celkem 11. Mezi nimi například zveřejňování rozpočtu na Internetu, zveřejňování rozpočtu v takzvané rozklikávací podobě, nebo používání transparentního účtu pro rozpočet kraje.

Štěpán RATTAY, předseda sdružení Oživení
--------------------
Také jsme se soustředili na to, zda aktualizuje ten stávající rozpočet i to, zda zveřejňují nějaké rozpočtové plány, které musí korelovat do jistý míry s tím strategickým plánem, jakoby strategickým dokumentem toho kraje, jakým směrem se tato samospráva má v nějakém střednědobém horizontu vyvíjet.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A výsledek srovnání? Kraje si v oblasti rozpočtů nevedly příliš dobře. Jen tři z nich dokázaly získat polovinu bodů podle výše zmíněných kritérií, což není možné považovat za dobrý výsledek. Příkladem pro všechny kraje může být hlavní město Praha. Ta dosáhla 12 ze 14 bodů a tedy splnila 86 % kritérií. Je to dáno i tím, že Praha nabízí přímý přístup ke svému rozpočtu z úvodní internetové stránky. A neopomíjí ani archivaci dokumentů.

Štěpán RATTAY, předseda sdružení Oživení
--------------------
My jsme se vlastně v rámci našeho hodnocení setkali pouze s jedním takovým jakoby dobrým příkladem, dobré praxe. To vlastně odpovídalo té představě těch otevřených dat, což je rozklikávací rozpočet, který nabízí svým občanům hlavní město Praha.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ostatní kraje, takzvaný rozklikávací rozpočet veřejnosti nepředkládají.

Štěpán RATTAY, předseda sdružení Oživení
--------------------
Nejhůře dopadl Moravskoslezský kraj. Protože tato samospráva absolutně ignoruje zveřejnění důležitých dokumentů, který vypovídají o tom, jak vlastně, co, o čem vypovídají ty samotné finanční ukazatele a hodnoty v tom rozpočtu. Důvodové zprávy, žádné komentáře, nic takového jsme na vlastně internetových stránkách tohoto kraje nenašli.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Dodejme, že závěry analýzy Fondu Otakara Motejla najdete na internetové stránce www.hodnocenikrajů.cz. Tam je analýza, který se týká i právě vztahu krajských zastupitelstev v jednotlivých krajích České republiky, které se týkají zveřejňování rozpočtu na internetových stránkách, včetně rozklikávacího rozpočtu. Vnímáte to, pane hejtmane Běhounku, jako dluh voličům do dalšího volebního období?

Jiří BĚHOUNEK, lídr kandidátky /nestr. za ČSSD/
--------------------
Vnímám to jako jednu z věcí, kterou bychom rádi zavedli, ovšem ono to zase tak jednoduché není, protože všechno má nějaký vývoj a nějaké záležitosti. Myslím si, že kraj Vysočina má velmi transparentní otázku hospodaření. Mimochodem na ministerstvu dostáváme za všechny systémy, jako jsou e-dotace a všechny změny ceny, takže nevím, jaká ta metodika byla použita, ale pokud jako hlavním tématem je ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Rozklikávací rozpočet nemáte?

Jiří BĚHOUNEK, lídr kandidátky /nestr. za ČSSD/
--------------------
... rozklikávací rozpočet, já si myslím, že poté, co předložíme rozpočet k veřejné diskusi a k názorům obyvatel v příštím roce nebo na příští rok 2013, tak rozklikávací rozpočet pravděpodobně na internetových stránkách kraje jsme schopni umístit, protože naše IT oddělení je velice schopné.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak a ptají se opět diváci, voliči, kteří mají slovo. Ptá se Jaroslav Pejchal, povoláním zdravotník. Prosím.

Jaroslav PEJCHAL, zdravotník
--------------------
Dobrý večer. Já bych se zde přítomných kandidátů rád zeptal na krajské zdravotnictví. V našem kraji máme pět krásných nemocnic a mě by zajímaly dvě věci. Tou první je situace platů zdravotníků v krajských nemocnicích a ta druhá věc je vůbec rozvoj a budoucnost krajských nemocnic. Děkuju.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Začněme Vítem Kaňkovským. Prosím.

Vít KAŇKOVSKÝ, lídr kandidátky /nestr. za KDU-ČSL/
--------------------
Tak pokud se týká platů, tak to je samozřejmě otázka, která je dlouhodobě akcentovaná ze strany jak lékařů, tak zdravotních sestřiček. Všichni si ještě pamatujeme na akci Děkujeme, odcházíme z loňského roku. Já sám jsem zdravotník, takže chápu to, že zdravotníci na sebe berou čím dál větší zodpovědnost a.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale když jsme teďka u těch rozpočtů a rozpočtů kraje, to hodnocení, co jsme, kde vy byste přesouval prostředky, pokud byste vůbec si tady dovolil dát slib zdravotníkům v kraji Vysočina, v těch pěti krajských zdravotnických zařízeních, že se jim zvýší platy?

Vít KAŇKOVSKÝ, lídr kandidátky /nestr. za KDU-ČSL/
--------------------
Tak kraj Vysočina přispívá nemocnicím každý rok určitou dotací. Ta dotace se vždycky přelívala z investičních peněz ne provozní a naopak. Já pevně doufám, že v těch příštích letech by měla být možnost přece jenom určitou dotaci do provozu těm nemocnicím dát, ale je potřeba korektně říct, že základním, základními financemi do nemocnic je, jsou peníze z veřejný, z veřejného zdravotního pojištění a s tím kraj nic neudělá.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Odpověď Jana Slámečky z KSČM na tu otázku z publika?

Jan SLÁMEČKA, lídr kandidátky /KSČM/
--------------------
Domnívám se, že kraj po celou dobu těch 4 let v současnosti se věnoval ekonomice nemocnic. Do značné míry už tady zaznělo, že jsou to dost velké prostředky, mám takové tušení, že to je asi 1,5 miliardy korun za ty 4 roky. Mimo jiné například, a to tady potvrzuji svého kolegu, pana doktora, že tím hlavním je všeobecné pojištění.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A nebylo by, nebylo by víc prostředků, kdyby, a teď jde na ožehavé téma, se kterým vím, že mě jako lídr KSČM vyženete, ale efektivnější síť, lůžková síť tady i v krajských zařízeních?

Jan SLÁMEČKA, lídr kandidátky /KSČM/
--------------------
Je to diskutované téma, velmi složité, protože.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Není jich moc? Těch lůžek?

Jan SLÁMEČKA, lídr kandidátky /KSČM/
--------------------
No, to tvrdí pojišťovny. Já si myslím, že tomu tak úplně není na všech odděleních nebo záleží na typu toho oddělení, ale sám z vlastní zkušenosti z poslední doby, kdy mám mámu v nemocnici, tak mám takovej pocit, že lůžek je málo, protože se snaží jí odsunout někam jinam, tam říkají: "My lůžka nemáme," a podobně. Takže z mé vlastní zkušenosti teď si myslím, že tomu tak není.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, že byste vůbec na redukci, na redukci nesahal lůžek? Že proto nejsou.

Jan SLÁMEČKA, lídr kandidátky /KSČM/
--------------------
Netvrdím, že nesahat, já si myslím, že rozumná redukce, která je po analýze určitých záležitostí, může určitě být, ale nezachrání zdravotní nebo chod nemocnic v kraji.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ota Benc, protože ODS plánuje, jak jsem se dozvěděl od premiéra Petra Nečase, když jste zahajovali na celostátní úrovni předvolební kampaň, tak převod krajských nemocnic na akciové společnosti, zase to zdravotnictví.

Ota BENC, lídr kandidátky /ODS/
--------------------
No, pane Moravče, já jsem tam byl v Mladé Boleslavi a tohle to neříkal takhle přesně.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Premiér říkal, že bude muset dojít k zefektivnění sítě a že logicky se tam nabízí možnost transformace na akciové společnosti, to říkal.

Ota BENC, lídr kandidátky /ODS/
--------------------
Přesně tak, to je jedna z těch myšlenek, která.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No, vidíte, nejdřív mě okřiknete, že to neříkal a.

Ota BENC, lídr kandidátky /ODS/
--------------------
To je jedna z těch myšlenek, kterou říkal pan premiér a ve které taky nemusí být úplně sto procentně pravdy. My tady na Vysočině to vidíme trošičku jinak.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Teď tomu vůbec nerozumím. Zkusme si tu vaši větu rozebrat.

Ota BENC, lídr kandidátky /ODS/
--------------------
Ta věta zní, že v této nebo takhle, v této chvíli je situace taková, že kraj zřizuje pět velkých nemocnic, abych byl přesný, které vlastně kopírují bývalé okresní nemocnice a zřizuje je jako příspěvkové organizace. Tudíž je, dalo by se říct, plným pánem toho, jak ta nemocnice funguje. Moje představa k tomu, jak by mělo fungovat, jak by měla fungovat vlastně řízení nemocnic, je trošičku jiná, ale to bych doplnil v tom dalším kole.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No, to mi řekněte, jaká je vaše, transformoval byste některé nemocnice, respektive je na místě některé nemocnice opravdu zprivatizovat?

Ota BENC, lídr kandidátky /ODS/
--------------------
V této, privatizace a převedení na akciovou společnost jsou dvě různé otázky, jo, to jenom pro upřesnění. Já si myslím, že by v tom, jak je kraj zase geograficky vytvořen, respektive jak ty nemocnice kopírují to geografické rozdělení, jakou mají spádovost každá z těch nemocnic, jo, z těch pěti, tak je ideální, ideální řešení tak, které by bylo dobře zachovat. Co se týče potom řízení těch nemocnic, respektive jejich, jejich fungování, tak si myslím, že příspěvková organizace nemusí být úplně ideální s tím, že ten kraj je tam úplně, úplným pánem, potažmo třeba i krajský úředník, který rozděluje přesně kompetence, co mají ředitelé nemocnic dělat. Mně by se líbilo jako jedna z těch myšlenek, kdyby tam mohl do těch řízení nemocnic zasahovat třeba i ty místa, ve kterých ty nemocnice jsou nebo okolní obce, jo, aby se jakoby.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, kdybyste to transformoval na akciové společnosti, tak byste dal část akcií městu či obci, ve které ta nemocnice je? Když máte tady na Vysočině pět, pět krajských zdravotnických zařízení.

Ota BENC, lídr kandidátky /ODS/
--------------------
Přesně tak. Jedna z těch možností. Nicméně já bych tady ještě rád doplnil, protože vy jste se ptal na začátku, jak to vlastně s těmi nemocnicemi vidíme.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Na to se ptal divák, na to se ptal Jaroslav Pejchal.

Ota BENC, lídr kandidátky /ODS/
--------------------
Na to se ptal divák, pardon, omlouvám se. Já bych jako chtěl zdůraznit, že pohled ODS je jasný. My jsme jednoznačně pro zachování všech pěti nemocnic, a tady bych možná řekl něco, co tady předjímal pan hejtman, když ve svém tisku někdy v dubnu říkal, že ODS zruší okresní nemocnice, tak to se jasně vyslovil, pokud se dostane k moci. Tak to byla ta první podpásovka, které v téhle té kampani přišla, jenom, jenom na okraj. Nicméně zachováme všechny nemocnice. Tam, že tam bude zachována jasná bazální, základní péče, chirurgické obory, interní obory, gynekologické obory, dětské, dětská oddělení a samozřejmě víme, že potřebujeme budovat také páteřní nemocnice, jak to my říkáme, a to by mohla být právě Jihlava, kde už je onkologické centrum, kardiocentrum, magnetická rezonance. To je náš koncept. A rádi bychom ty naše okresní, ty naše, jak tam si jdeme lehnout, když máme třeba otřes mozku nebo nám někdo řeže slepé střevo nebo něco podobného, tak ty bychom chtěli přetvořit na takové, řekněme, nemocnice domáčí péče, kde bychom se cítili opravdu doma.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ladislav Jirků, lídr TOP 09 a Starostů.

Ladislav JIRKŮ, lídr kandidátky /TOP 09 a Starostové/
--------------------
No, já bych se ještě vrátil k té, k tomu původnímu znění té otázky.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vaše představa o krajském zdravotnictví, tak zněla původně.

Ladislav JIRKŮ, lídr kandidátky /TOP 09 a Starostové/
--------------------
Ano, myslím si, že v tuto chvíli je příliš kladený důraz na investice, a proto se mnohdy nedostává taky na platy zaměstnanců ve zdravotnictví. Ona to není jenom otázka zdravotnictví, to je i v jiných oblastech, jsou snadněji dostupné ty investice, čili myslím, že ten důraz na to dobře zaplatit ty lékaře a zdravotní personál, ten by měl být tím prvním, co bychom dělali a pokud jde o tu síť nemocnic.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A vy, vy byste na to našel peníze tím, že byste seškrtal investice na drahou přístrojovou techniku či podobně nebo spíš na samotné rekonstrukce budov.

Ladislav JIRKŮ, lídr kandidátky /TOP 09 a Starostové/
--------------------
Spíš bych to udělal tak, že bych specializoval určitá pracoviště v rámci kraje, čili některá nemocnice je dobrá v tom daném směru, ať tam má to specializované pracoviště, ale to pracoviště podobného typu by nemělo být ve všech pěti nemocnicích. Pak ta využitelnost je 5, 10 procent času.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A nezmenšíte tím ale dostupnost zdravotní péče, zvlášť, když je tady složitý ten dopravní integrovaný systém? Nejde to proti tomu, co jsme probírali před chvílí tady?

Ladislav JIRKŮ, lídr kandidátky /TOP 09 a Starostové/
--------------------
Ano, je to v tom smyslu, že samozřejmě se musí pracovat i na tom dopravním systému.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Aha, takže ruku v ruce.

Ladislav JIRKŮ, lídr kandidátky /TOP 09 a Starostové/
--------------------
Ruku v ruce, že to není.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pokud máte tu koncepci, tak sem s ní. Odpověď lídra Starostů a Nezávislých na tu otázku, vaše představa o krajském zdravotnictví. Vy jste se tak zamyslel.

Bohumil TRÁVNÍK, lídr kandidátky /SPOZ/
--------------------
Ne, já jsem nevěděl, ne Starostů a Nezávislých, tak proto jsem.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ne, promiňte, Strany Práv Občanů ZEMANOVCŮM, omlouvám se.

Bohumil TRÁVNÍK, lídr kandidátky /SPOZ/
--------------------
Já si myslím, že co se týká zdravotnictví, tak pokud jsem se díval na hospodaření těch pěti nemocnic, které jsou v kraji, respektive jsou řízeny krajem, tak poprvé v loňském roce byly v plusovém hospodaření nebo v kladných číslech. Včera bylo otevřeno další, další středisko v jihlavské nemocnici. Já bych neviděl až takový problém v tom kraji jako, tak jak pan doktor tady, kolega říká. Otázka příspěvků a toků financí ze zdravotních pojišťoven. Myslím si, že to hospodaření, které je pod drobnohledem na krajích, nemocnicích, že by mohlo být i na pojišťovnách, aby si nestavěly takové ty hrady, paláce a podobně.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane hejtmane?

Jiří BĚHOUNEK, lídr kandidátky /nestr. za ČSSD/
--------------------
Já musím říct, že rekonstrukce nemocnic 4 z pěti byla zahájena ještě a předchozí rady a předchozí zastupitelstva kraje Vysočina. My jsme tu rekonstrukci dokončili a já si myslím, že to rozhodnutí bylo správné. Otázka, zda ta míra investic byla správná nebo nesprávná, velká nebo malá, je otázka k diskusi. Na dotaz, co se mzdami. Všechny peníze, které jsme z ministerstva zdravotnictví po slibu, kterej jsme dostali na základě úhradové vyhlášky, jsme zdravotníkům převedli. V současné době ale úhradová vyhláška neumožňuje, protože je devadesáti osmiprocentní hodnota roku 2010 ty finance na mzdy dostat. Musí nemocnice jít úspornými cestami a opatřeními a poslední dva roky nemocnice kraje Vysočina jsou vždycky v černých číslech. Je to bolestivé a je to.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No, protože vy jste také do nich dali 140 milionů, pokud se nemýlím.

Jiří BĚHOUNEK, lídr kandidátky /nestr. za ČSSD/
--------------------
Ale no, tak, samozřejmě, že když se dostanete do situace.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jako injekci, a proto jsou v černých číslech.

Jiří BĚHOUNEK, lídr kandidátky /nestr. za ČSSD/
--------------------
To jsou investiční záležitosti anebo investice nebo prostředky, které jsou na provoz, ale těžko, ředitel neušetří, aby si na platy dal, těžko do toho platy dát a co se týče rozvoje. Stále pořád stejná písnička. Pro pět okresů pět okresních nemocnic a je to na jedny specializované Otázky Václava Moravce, protože specializace je pěkná, ale šáhněte na jednu nemocnici, že jedno oddělení spojíte s druhým, okamžitě je oheň na střeše, jako se školami, takže.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A stejně nenajdeme právě odvahu, odvahu politiků, protože.

Jiří BĚHOUNEK, lídr kandidátky /nestr. za ČSSD/
--------------------
A stejně nenajdeme pravdu, takže.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To jsou vaši voliči a bojíte se, že by vás. My se a propos můžeme podívat na názory lidí, a to je závěrečná analýza, sociologická analýza, jsou zásadně proti transformaci nemocnic, respektive jejich privatizaci, teď to vidíte, co si myslí diváci tady v kraji VYsočina. Pro 52 procent dotázaných v kraji Vysočina je nepřijatelná žádná forma privatizace krajských nemocnic a spojí to převážně právě s převodem na akciovky. Celkově je patrná nevůle k privatizaci nemocnic mezi staršími obyvateli kraje, voliči KDU-ČSL, a také voliči levice. K privatizaci alespoň části krajských zdravotnických zařízení se přiklání třetina dotázaných, 8 procent respondentů by zprivatizovalo všechny nemocnice. Připomínám, tisícovka respondentů, statistická odchylka plus, minus dvě procenta. Každý z lídrů teď bude mít minutu k dispozici a plnění vládních slibů, respektive svých slibů, pokud budou vládnout. Tak tady máte desky, tam jsou sliby, podepíšete a každý minutu má na to, aby odůvodnil ten slib. Začneme u lídra Občanské demokratické strany tady v kraji VYsočina. Slib Oty Bence.

Ota BENC, lídr kandidátky /ODS/
--------------------
Takže můj slib osobní snížení nákladů na provoz krajské samosprávy a krajského úřadu o 7 procent, snížení počtu uvolněných zastupitelů o jednu čtvrtinu, tedy z 12 na maximálně 9. Já si myslím, že otázka finanční a rozpočtové odpovědnosti je dneska životní nutností a bohužel jsme se k tomuto tématu nedostali, ale sociální demokracie spolu s komunisty si opravdu nevedli dobře a rezerva, která byla v roce 2008 ve výši 1600 milionů dneska už není a budeme muset začít s tím šetřením u sebe.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No, to uvidíme, pokud byste vyhrál a stal se hejtmanem a za rok a do roka a do dne tento slib tedy stvrzujete podpisem a do roka a do dnes, pokud budete hejtmanem. Tak, pane hejtmane Běhounku. Vy už jste podepsal, jak jsem se vám díval před rameno. Tak alespoň slibte.

Jiří BĚHOUNEK, lídr kandidátky /nestr. za ČSSD/
--------------------
Tady slibuji voličům našeho kraje, že pokud bych byl hejtmanem, pod mým vedením se zapojením veřejnosti rozpracujeme a předložíme řešení konkrétních aktivit v rozvoji kraje. Mám tím na mysli právě onen dopravní integrovaný systém, mám tím na mysli otázku sociálních služeb, zachování neziskových organizací a oblastí, které jsou poskytovány charitami, protože to je dneska ohrožený druh. Posléze samozřejmě školství, protože ať se to líbí komu, nebo nelíbí, řešení v souvislosti s demografií budeme muset najít a ostatní oblasti. Co se týče vystoupení pana magistra Bence, musím říct, že nemá pravdu a že bohužel nemá dostatek informací, protože ten milion, ta miliarda 600 milionů byla právě ve stavbách nemocnic a jiných aktivitách zazávazkována a my jsme měli velký problém se s tím vyrovnat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tečka. Hejtman Jiří Běhounek. Ladislav Jirků, TOP 09 a Starostové. Váš slib.

Ladislav JIRKŮ, lídr kandidátky /TOP 09 a Starostové/
--------------------
Tak co bych rád prosadil jako hejtman, je to především snížení počtu uvolněných zastupitelů alespoň o tři osoby a potom tou druhou věcí je zavedení takových transparentních výběrových řízení, která pro ty občany budou snadno kontrolovatelná, dostupná a budou přehledná a samozřejmě půjde o všechna výběrová řízení, které kraj vypisuje, tedy nejenom o výběrová řízení kraje jako takového, ale i o výběrová řízení týkající se samosprávy, popřípadě příspěvkových organizací.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Podepište, prosím, váš slib, který dáváte voličům v případě, že se stanete hejtmanem a dnešní datum máme 4.září roku 2012 a pokud se stanete hejtmanem, Česká televize do roka a do dne zkontroluje plnění vašeho slibu. Vít Kaňkovský, nestraník, ale lídr kandidátky KDU-ČSL. Váš slib?

Vít KAŇKOVSKÝ, lídr kandidátky /nestr. za KDU-ČSL/
--------------------
Já slibuji voličům, že pokud bych se stal hejtmanem, tak do roka spustíme projekt takzvaných regionpasů, kdy by občané, malé firmy a obce mohli čerpat výhody úspor společných nákupů elektřiny, zemního plynu a telefonních služeb. Jde o projekt senátora Stanislava Juránka z Jihomoravského kraje, ke kterému jsem se připojili. A za druhé se zasadím o to, aby nedošlo k nepromyšlenému rušení lůžek a oddělení v našich nemocnicích, protože na rozdíl od některých kolegů já toto považuji za velký problém a pakt, který uzavřely zdravotní pojišťovny s ministerstvem zdravotnictví, kdy bez jakékoliv metodologie chtějí rušit lůžka v našich nemocnicích, já osobně nepovažuji ze správný. Chci, aby se naše nemocnice zefektivnily, je to potřeba i pro to, abysme měli na lepší platy zdravotníků, ale ne na úkor našich občanů.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vít Kaňkovský, váš podpis a vaše datum. A Jan Slámečka se připraví, lídr KSČM. Co vy jste dal na papír a chcete, abychom do roka a do dne zkontrolovali?

Jan SLÁMEČKA, lídr kandidátky /KSČM/
--------------------
Nemám rád velká gesta, proto můj slib je zcela konkrétní. Prosadím grantový program zaměřený na opravy a modernizaci postupně stárnoucí hasičské techniky dobrovolných záchranných jednotek obcí. Kraj už celá léta své existence podporuje dobrovolné hasiče, ale způsobem na jejich činnost. Tento, tato finanční pomoc na techniku hasičskou, která stárne a která samozřejmě zabezpečuje bezpečnost lidí, ta tady chybí.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Prosím, podepište váš slib, který dáváte voličům. A jako poslední Bohumil Trávník, lídr Strany Práv Občanů ZEMANOVCŮ. Prosím, jaký je váš slib, máte na to minutu.

Bohumil TRÁVNÍK, lídr kandidátky /SPOZ/
--------------------
Nemám ambice stát se hejtmanem kraje Vysočina, ale chci z pozice krajského zastupitele aktivně bojovat proti korupci. Využiji zákonné iniciativy prosadit zákon o prokázání původu příjmů a majetku. Je to jednoduché. Každému, kdo neprokáže, nedokáže prokázat, jak svůj majetek nabyl, může být majetek zabaven. Bude zajímavé sledovat, kolik peněz se do státního rozpočtu vrátí.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A to chcete udělat z pozice krajského lídra? Tak to je zajímavý slib, aby.

Bohumil TRÁVNÍK, lídr kandidátky /SPOZ/
--------------------
Je to, je to slib, jestli můžu doplnit, to máme i v programu, zákon neprošel, takže aspoň cestou zákonné iniciativy to podpořit a zkusit popohnat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, jít zákonodárnou iniciativou krajů v Poslanecké sněmovně.

Bohumil TRÁVNÍK, lídr kandidátky /SPOZ/
--------------------
Ano.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Děkuji za tento slib. Děkuji vám publiku, děkuji šesti lídrům tady kraje Vysočina, děkuji vám, divákům zpravodajské čtyřiadvacítky. Díky za to, že jste přijali pozvání a že jste diskutovali, odvysílali jsem třetí díl série předvolebních debat, pokud se chcete přihlásit v kraji Pardubickém, kde budeme ve čtvrtek, už teď můžete na internetových stránkách České televize na adrese www.ct24.cz/volby. Uvidíme se v Pardubicích, pokud chcete do publika, přihlaste. Hezký zbytek večera, pokračují Události, komentáře.

Autor: ČT24 21:00 Otázky Václava Moravce - speciál