Hlavní stránka Regiony Vysočina Oblastní sdružení Oblastní sdružení STAN - Třebíč ROZPOČET TŘEBÍČE 2014: ZADLUŽENÍ 52 MILIONŮ KČ, PROMĚNA AREÁLU BOPO ZA 63 MILIONŮ

ROZPOČET TŘEBÍČE 2014: ZADLUŽENÍ 52 MILIONŮ KČ, PROMĚNA AREÁLU BOPO ZA 63 MILIONŮ

26. 1. 2014

Nastupující vládní koalice si vytyčila takové programové priority, které pochválil samotný prezident Miloš Zeman. Respektive pochválil je a dodal, že neví, kde na ně vládní koalice vezme finanční prostředky. Z návrhu třebíčského rozpočtu na rok 2014 vyplývá, že ani místní radní si nelámou hlavu se zdroji financí, pomocí kterých mají realizovat své plány. Podle předloženého rozpočtu města se má Třebíč za rok 2014 zadlužit o dalších 52 milionů Kč. Pokud budou představitelé města obdobně postupovat i v následujících 2 letech, nezbudou již žádné prostředky na investice.
ROZPOČET TŘEBÍČE 2014: ZADLUŽENÍ 52 MILIONŮ KČ, PROMĚNA AREÁLU BOPO ZA 63 MILIONŮ

ROZPOČET TŘEBÍČE 2014: ZADLUŽENÍ 52 MILIONŮ KČ, PROMĚNA AREÁLU BOPO ZA 63 MILIONŮ

Oproti předchozím letům zvýšilo město příspěvek na provoz plaveckého areálu Laguna, který prošel v loňském roce rozsáhlou přestavbou na aquapark. Zatímco v roce 2013 byl příspěvek na provoz ve výši 4,8 milionů Kč, letos se tato částka navýšila o 3 miliony na celkovou sumu 7,8 milionů Kč. Plavecký areál Laguna provozuje sdružení dvou firem - reklamní agentury Yashica a Třebíčské tepelné společnosti (TTS). Zvýšený provozní příspěvek je zdůvodněn potřebou vyššího počtu zaměstnanců, a tedy i mezd, a 2,5x vyšší spotřebou tepelné energie. V roce 2013 tedy město vybudovalo společnosti TTS nejen atraktivnější plavecký areál, ale také významný odběratel tepla.

Za pozitivní změnu lze vnímat snížení nákladů na tisk Třebíčského zpravodaje, a to z 900 tisíc Kč na 650 tis. Kč. Ačkoliv je čtvrtmilionová úspora určitě dobrou zprávou pro všechny, tato částka nemá zásadní vliv na celkový rozpočet města.

Jako nejkontroverznější bod třebíčského rozpočtu lze s největší pravděpodobností uvézt investice do výstavby Domu dětí a mládeže a úprav veřejného prostranství v areálu bývalé továrny BOPO. Město hodlá investovat 38 milionů Kč do úpravy silnic v BOPu, které získalo od podnikatele Ing. Richarda Horkého (TTS) výměnou za pozemky v lokalitě Na Kopcích, kde Horký staví a prodává rodinné domy. Ačkoliv se Třebíči nejspíš podaří získat dotaci na tuto úpravu, nevyhnou se představitelé města podezření z upřednostňování podnikatelského záměru před veřejným zájmem. Druhým záměrem města je přestavení staré kotelny v areálu továrny na Dům dětí a mládeže. Pro toto zařízení byla vybrána budova vlastněná podnikatelem Ing. Richardem Horkým, v blízkosti frekventované silnice a vedle teplárny TTS - Západ. Podle rozpočtu má být do přestavby kotelny na DDM investováno 25 milionů Kč. Tento záměr je kontroverzní i proto, že město má ve svém vlastnictví vhodnější budovy pro usídlení Domu dětí a mládeže, či lokalit, kde by se mohlo takovéto zařízení postavit v atraktivnějším prostředí.

Mezi mnoha občany panuje oprávněný názor, že město zbytečně investuje do podnikatelských projektů. Bohužel se tomu tak děje i na úkor městského rozpočtu, který je mimo jiné díky těmto investicím schodkový.

Jan Břížďala

1. místopředseda OS STAN Třebíč

Autor: Jan Břížďala