Hlavní stránka Regiony Vysočina Moták i potápka jako na dlani. U Příseky vznikla ptačí pozorovatelna

Moták i potápka jako na dlani. U Příseky vznikla ptačí pozorovatelna

16. 1. 2023

Na konci roku 2022 vznikla díky Kraji Vysočina v přírodní památce Starý Přísecký rybník u Příseky na Jihlavsku dřevěná ptačí pozorovatelna sloužící k environmentální výchově, vzdělávání a osvětě široké veřejnosti. Jako jeden z prvních ji navštívil krajský radní pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Pavel Hájek.

Moták i potápka jako na dlani. U Příseky vznikla ptačí pozorovatelna

Moták i potápka jako na dlani. U Příseky vznikla ptačí pozorovatelna

Přírodní památka Starý Přísecký rybník je šestihektarovou ornitologicky významnou lokalitou, na které se pravidelně vyskytují a rozmnožují zvláště chráněné a ohrožené druhy ptáků. Hnízdí zde například moták lužní a moták pochop, potápka malá a chřástal vodní. Daří se tu ale i obojživelníkům, jako je rosnička zelená, blatnice skvrnitá, skokan krátkonohý a skokan skřehotavý. Cenný je rovněž výskyt měkkýše lištovky lesklé.

„Ptačí pozorovatelna má masivní dřevěnou konstrukci s nízkými uzavíratelnými průhledy v různé výšce, aby nebyl vidět pohyb lidí uvnitř, což přispěje k nerušenému pozorování ptáků. K rušení ptáků docházelo zejména přibližováním pozorovatelů až k okraji Starého rybníka. Výstavba pozorovatelny byla podpořena z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 dotací ve výši téměř 350 tisíc korun,“ uvedl Pavel Hájek.

Ptačí pozorovatelna soustřeďuje návštěvníky pouze do jednoho místa, ze kterého lze ptáky pohodlně sledovat při hnízdění a krmení vylíhlých mláďat, stanovení jejich početnosti a podobně. Konstrukce umožňuje pozorování do tří stran pro sedící i stojící pozorovatele. „Ptačí pozorovatelna se nachází na jihozápadním okraji Starého rybníka a je přístupná veřejnosti bez omezení po celý rok. Může tak být zajímavým cílem výletů po okolních pěších a cyklotrasách. Ptáky tady může pozorovat kdokoliv kdykoliv a zároveň se můžete zaposlouchat do zvuků místní bohaté fauny. Doporučuji vzít si s sebou dalekohled,“ dodal radní Hájek.

Autor: Jana Kudrhaltová

Fotoalbum