Hlavní stránka Regiony Vysočina Miloň Slabý: Děti jsou naše budoucnost a my se o ně musíme postarat

Miloň Slabý: Děti jsou naše budoucnost a my se o ně musíme postarat

4. 10. 2021

Pocházím z krásného města Jemnice ležící na Třebíčsku na jihozápadní Moravě, které je centrem jemnického mikroregionu. Tento region leží na pomezí čtyř krajů – Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje, Jihočeského kraje a Dolního Rakouska.

Miloň Slabý: Děti jsou naše budoucnost a my se o ně musíme postarat

Miloň Slabý: Děti jsou naše budoucnost a my se o ně musíme postarat

Od roku 2010 jsem aktivní ve veřejném dění a v roce 2014 jsem byl poprvé zvolen do zastupitelstva města Jemnice. Od roku 2018 dělám starostu. Mým jediným a zásadním důvodem k angažování se v politice byla snaha pomoci ovlivnit vývoj a život ve městě a v regionu pozitivním směrem. Chci fungovat jako občan a ne ovčan. Pořád jsem přesvědčený, že pokud je zájem, dá se spousta věcí vyřešit a posunout dopředu. Jen je potřeba k tomu mít zdroje, a to nejen finanční, ale především personální. Se správnými lidmi toho lze hodně dosáhnout.

Ve svém životě jsem si uvědomil, že jsem nejvíce pyšný na svou rodinu, na svoje děti. Že i přes moje zaneprázdnění vyrůstají v poctivé a pracovité lidi se smyslem pro zodpovědnost a spravedlnost. Vím, že to může znít jako klišé, ale rodina je základ všeho. A z pozice starosty vidím, že základem smysluplného fungování společnosti musí být dobré fungování rodin, dobré sousedské vztahy a rozumné fungování komunit počínaje obcemi a městy a končící spojováním se do regionů. A stát má sloužit a podporovat toto fungování.

Bohužel jsem si za své krátké působení v komunální politice uvědomil jednu zásadní věc. A tím je nedostatek lékařské péče pro naše děti. Je to jedna ze systémových věcí, kde stát selhává a nemá nastavenou života schopnou koncepci pro tento problém.

Postupně vyplývá na povrch, že nejen Kraj Vysočina trpí nedostatkem pediatrů. Po roce neúspěšné intenzivní snahy získat pediatra k nám na Jemnicko docházím k závěru, že situace je tak vážná, že bez systémového řešení ze strany státních orgánu dojde na Třebíčsku kvůli stárnutí pediatrů a postupnému ukončování praxí bez náhrad k tomu, že desetitisíce dětí budou nuceny dojíždět hodinu až hodinu a půl za lékařskou péčí. A představte si, že vezete dítě s horečkou nebo třeba na kontrolu po 45 až 80 kilometrů daleko. Tato situace na Jemnicku už nastala a teď probíhá v několika dalších menších “střediskových” městečkách našeho typu po celé Vysočině.

Kde je problém? Zhruba před 20 lety byla rozbita fungující koncepce zabezpečení fungování pediatrů. Odpovědnost za “výchovu” a zajištění nástupců se přesunula na jednotlivé pediatry a zároveň byla zrušena specializace pediatr na vysokých školách. Byl také nastaven zdlouhavý proces atestací, který je náročný jak na čas, tak na finanční zajištění začínajících lékařů. Stát se zbavil odpovědnosti tím, že přesunul odpovědnost na zdravotní pojišťovny.

Například u pediatrů je definována dostupnost lékařské péče do 35 minut jízdy autem. Bohužel to stát nekontroluje a ani neřeší. A zdravotní pojišťovny kromě finanční motivace nemají jiné páky. Zde totiž nemůže neviditelná ruka trhu fungovat. I když si vážnou situaci pojišťovny uvědomují, tak jednak nemají kde brát (je nedostatek nejenom atestovaných pediatrů, ale i absolventů) a jednak i když nezaregistrují ordinaci ve velkém městě a požadují otevření ordinace mimo aglomerace, v rámci konkurenčního boje k tomu nedojde.

Funguje tady potřeba zisku nad zájmy společnosti. A stát, který jediný by toto dokázal regulovat, sám nemá zájem a ani si nevytváří nástroje pro vyřešení takového problému. Jednotliví starostové si problém uvědomují, ale snaží se to řešit každý po svém a většinou se jim nakonec podaří získat nebo přetáhnout pediatra z jiného regionu. Což ale neřeší situaci. Protože se dostáváme do situace, že není kde „lovit“. Bohužel.

Jaké je řešení? Stát musí zavést jednotné standardy pro regiony a přenastavit systém tak, aby byla zajištěna kvalitní a dostupná lékařská péče i pro obyvatele v okrajových regionech, jako je právě Jemnicko a Třebíčsko. To nám také pomůže zastavit vylidňování těchto lokalit. Dal jsem si jako svůj politický cíl z pozice zákonodárce dosáhnout toho, aby bylo o naše děti dobře postaráno. Bez možnosti působení v celorepublikových orgánech to ale půjde jen velmi těžce.

Naše děti jsou naší budoucností. A o trvale udržitelnou budoucnost nám musí jít všem. O tom není pochyb.

Autor: Miloň Slabý