Hlavní stránka Regiony Vysočina Město Pacov přijímá žádosti o příspěvky z Nadačního fondu města Pacova pro talentované

Město Pacov přijímá žádosti o příspěvky z Nadačního fondu města Pacova pro talentované

26. 7. 2019

Nadační fond města Pacova se opět chystá podpořit mladé talenty a vyzývá proto všechny zájemce k podání žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku v souladu s níže uvedenými informacemi.

Město Pacov přijímá žádosti o příspěvky z Nadačního fondu města Pacova pro talentované

Město Pacov přijímá žádosti o příspěvky z Nadačního fondu města Pacova pro talentované

Záměrem fondu je podpořit děti a mládež s trvalým pobytem v Pacově a jeho místních částech (Bedřichov, Jetřichovec, Roučkovice, Velká Rovná, Zhoř) v případech, kdy jim finanční situace neumožňuje rozvíjet nadání ze všech oblastí společenského života – hudba, divadlo, výtvarné umění, tanec, fotografování, sport, vzdělávání, věda, výzkum aj.


Z nadačního fondu budou podporovány především takové děti, které se umístily v daném oboru na prvních třech místech soutěže konané minimálně na krajské úrovni. Mimořádné nadání pro danou oblast může potvrdit také škola.


Příspěvek může sloužit například k úhradě pobytu na studijním, sportovním, hudebním či výtvarném soustředění, k úhradě konzultace či tréninku pod dohledem odborníka (trenéra, lektora, učitele).
O nadační příspěvek může požádat i právnická osoba, je-li to vhodné vzhledem k účelu, ke kterému má být příspěvek použit (např. nákup vybavení, sportovního náčiní, hudebního nástroje, výtvarných pomůcek a jiných movitých věcí, které může při činnosti právnické osoby využívat více nadaných fyzických osob).
Pokud máte zájem finančně podpořit rozvoj talentu u svého dítěte, popište konkrétně svůj záměr v žádosti. 
Žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku můžete podávat ve lhůtě od 1. 7. 2019 do 31. 10. 2019 na podatelnu městského úřadu Pacov (budova zámku), nebo zasílat poštou na adresu: Nadační fond města Pacova pro talentované, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov. 


O přidělení nadačního příspěvku rozhodne správní rada nadačního fondu, s příjemci nadačního příspěvku bude následně uzavřena smlouva, ve které bude přesně vymezen způsob podpory.
Nadační fond nesmí poskytnout nadační příspěvek osobě, která je členem správní rady nebo členem dozorčí rady nebo která je zaměstnancem nadačního fondu, ani osobám jim blízkým.
 

Zdroj: www.mestopacov.cz