Hlavní stránka Regiony Vysočina Martin Mrkos: Každá kapka vody, kterou se podaří zadržet, je úspěch

Martin Mrkos: Každá kapka vody, kterou se podaří zadržet, je úspěch

27. 9. 2021

Kvalitní ovzduší a dostatek vody. To je cíl Žďáru nad Sázavou, v jehož čele stojí Martin Mrkos, kterému záleží na tom, aby se ve městě i nadále dobře žilo.

Martin Mrkos

Martin Mrkos

„Zavázali jsme se, že na území města snížíme emise oxidu uhličitého, podporujeme fenomén elektroautomobilů, rozvíjíme cyklostezky, na dvou městských objektech máme zelené střechy a připravujeme třetí a vysázíme čtyři sta nových stromů,“ uvádí Martin Mrkos.

Všechna tato opatření mají co nejvíce omezit dopady klimatické změny. „Dochází k ní a nemůžeme před ní strkat hlavu do písku,“ upozorňuje starosta. Naprosto zásadní je pro ně udržení vody v krajině. „Každá kapka, kterou se podaří zadržet, je úspěch,“ podotýká.

I proto město, v jehož čele stojí, přistoupilo k několika technickým opatřením. „Například mateřská škola využívá ke splachování dešťovou vodu. Dále pak máme v budovách nainstalované spořiče vody, na parkovištích je zasakovací dlažba a nainstalovali jsme dočasné retence na chytání vody ze střech fotbalových tribun. Tu pak využívají technické služby na zalévání zeleně,“ vyjmenovává první muž žďárské radnice.

Do budoucna se chce zaměřit i na bazén. „Denně se v něm spotřebuje asi padesát kubíků vody, které odtéká volně do kanalizace. Právě teď probíhá výběrové řízení na dodavatele na recyklaci vody, od které si slibujeme denní úsporu pětatřicet kubíků. Jestliže je bazén v provozu 350 dní v roce, jde o opravdu obrovskou úsporu,“ vyzdvihuje Martin Mrkos.

V šetření vodou chce pokračovat i nadále. „Osobně bych na tyto záměry alokoval mnohem více peněz, ale agenda města je tak široká, že to z řady objektivních důvodů zkrátka nejde,“ dodává Martin Mrkos.