Hlavní stránka Regiony Vysočina Martin Ferdan: Moravské Budějovice jsou krásným místem pro život

Martin Ferdan: Moravské Budějovice jsou krásným místem pro život

26. 1. 2023

Po šestnácti letech mají Moravské Budějovice nového starostu. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva jím byl zvolen Martin Ferdan. Ten nyní hodnotí první tři měsíce svého statostování.

Starosta Moravských Budějovic Martin Ferdan.

Starosta Moravských Budějovic Martin Ferdan.

Město vedete zhruba tři měsíce. V jaké stavu jste ho přebíral?

Z hlediska oprav a investic byla udělána spousta věcí, ale vždy nějaké opravy a investice zůstávají (další etapa Besedy; bazén, elektroinstalace, sociální zařízení ZŠ Havlíčkova; budova ZŠ ul. Dobrovského; letní koupaliště; budova hasičské zbrojnice; zimní stadion). Převzali jsme také spoustu projektů - projektových dokumentací, tyto je dnes ale potřeba aktualizovat a dát do oběhu, abychom byli připraveni na dotace.

Je něco, co vás ve funkci starosty překvapilo, ať už mile nebo nemile?

Jsem potěšen, že se v našem městě najde tolik jednotlivců i skupin, kteří se chtějí dobrovolně zasadit o změnu života v našem městě. Pracují s námi v komisích, kontrolních orgánech, pomáhají nám, nebo vytvářejí kulturní a společenské akce pro potěšení a vyžití volného času nás všech. Tito lidé tvoří srdce našeho města a jsou pro ně tím největším bohatstvím.

Funkce starosty s sebou nese bohužel i kritiku. Není snad žádná obec nebo město, kde by všichni bez výhrad svého starostu velebili. Každá funkce s sebou nese to, že je člověk v ní od nějaké skupiny kritizován a ukazuje se, že se bohužel nezavděčí všem. Ne každý chápe jednání starosty, ztotožňuje se s jeho rozhodnutím, souhlasí s jeho argumenty a je spokojen s výsledky jeho práce. Tak to ale v životě bohužel chodí. S tím se setkáváme všichni. Člověk ve veřejné funkci musí být připraven neustále obhajovat to, co je za ním, bránit výsledky své práce, postavit se za to, co dosud udělal. Neodcházet bez boje. A když už couvat, tak čelem k protivníkovi. Jak jsem slíbil na počátku volebního období, svoji funkci budu vykonávat s velkou pokorou a úctou ke všem našim občanům města. Na tom se nikdy nic nezmění.

Co za významné akce, ať už investiční či společenské, letos Moravské Budějovice čeká?

V letošním roce je největší investiční akcí rekonstrukce ZŠ Havlíčkova, konkrétně elektroinstalace silnoproudu včetně slaboproudu, probíhá také kompletní rekonstrukce bazénu. V současné době je zde dokončována akustika obou tělocvičen. Rovněž chceme v této budově realizovat rekonstrukci sociálního zařízení. Dále máme připravený projekt na rekonstrukci opěrné zdi na nádvoří MKS Beseda a vyřešení vlhkosti této budovy. Chceme zde vyřešit i problém s akustikou. Co se týče společenských akcí, rádi bychom pokračovali v Moravskobudějovickém kulturním létě, kterému rozšíříme program a dále bychom chtěli přidat i jiné kulturní akce, např. jarmarky, vepřové hody, vánoční trhy, městský ples.

Trendem posledních let byla individuální výstavba, trend se ovšem nyní obrací k nájemnímu bydlení. Bude město na tuto situaci nějak reagovat?

Chceme vytvořit nové byty v podkroví inkubátoru pro možnost využití nájemního bydlení, celkově revidujeme městskou politiku přidělování bytů. Máme vypracovanou studii zástavby v lokalitě ul. K Cihelně, kdy počítáme s další projektovou přípravou a následným vybudováním inženýrských sítí a prodejem pozemků na individuální výstavbu rodinných domů.

Moravské Budějovice nejsou jen samotné město, ale i integrované obce - Lažínky, Vesce, Jackov a Vranín. Jak ty fungují a změní se nějak přístup radnice k nim?

Za krátkou dobu, co jsem ve funkci starosty, jsem se již několikrát s osadními výbory setkal, jsou nastaveny pravidelné schůzky. Tyto obce vnímáme jako rovnocenné partnery a občany našeho města, chceme a snažíme se jim pomáhat při řešení jejich požadavků. Dohodli jsme se na pravidelné údržbě zeleně v těchto našich obcích, vypomáháme jim nejen při získávání dotačních titulů, ale i při kulturních akcích.

Tématem posledních měsíců je energetická krize, jak se s ní vypořádávají Moravské Budějovice?

Energie se nám podařilo nakoupit na celý rok velmi výhodně, jelikož tuto komoditu soutěžíme na burze, za což patří velký dík vedoucí Odboru organizačního paní Peškové. Zpracováváme energetickou koncepci města, kde hledáme možnost umístění fotovoltaik, zhodnocujeme, zdali jsou sofistikovaným řešením nebo je jednodušší cesta budovy zateplit.

Moravské Budějovice mají úspěšné hokejisty i fotbalisty a ve městě působí celá řada dalších sportovních klubů a dalších organizací. Jak bude vypadat podpora ze strany města?

V letošním roce jsme navýšili podporu spolků o 1 000 000,– Kč a chystáme zjednodušení pravidel pro jejich čerpání. Město vstoupilo do jednání se SK Moravské Budějovice, kde se přenáší od roku 2017 realizace projektu fotbalových kabin. Z našeho pohledu je potřeba podporovat každý sport, jak závodní, tak i ten základní. Kromě sportu je také nutné podporovat i jiné aktivity spolků - JUNÁK, OREL, ale i kulturní a dramatické spolky.

Hodně se teď omílá i téma LIDL. Co v současné chvíli můžete občanům města prozradit?

Jednatelé Lidlu od záměru výstavby v lokalitě Lázní sice odstoupili - z důvodů ekonomických, ale i nadále trvá jejich zájem v Moravských Budějovicích prodejnu realizovat. Společně hledáme pozemky pro výstavbu.

Zhruba 15 let slouží jižní obchvat města. Vybudovat je třeba ještě ten severovýchodní. Jaké v tomto směru má radnice plány?

Absolvovala se jednání na kraji Vysočina k výstavbě severovýchodního obchvatu-Lažínky, vedení města intenzivně spolupracuje s vedením kraje a hledá cesty k samotné brzké realizaci.

U dopravy ještě zůstaňme a věnujme se přímé lince z Moravských Budějovic do Brna, kterou stále provází nemálo obstrukcí. Je něco nového na tomto poli?

Obnova dopravního spojení regionu na Brno je stále jednou z našich priorit v oblasti dopravní obslužnosti. Veřejná doprava je pro nás především kvalitní služba občanům Moravskobudějovického regionu. Vedeme s Odbory a radou Kraje Vysočina zatím neúspěšná jednání o zařazení spoje na Brno, které pro nás zůstává ve vztahu ke zdravotním potřebám seniorů, vysokoškolských studentů z našeho regionu i pro přípravu příštích stavebních investic Kraje Vysočina v oblasti výstavby dalších bloků jaderné elektrárny Dukovany zásadní potřebou a prioritou pro řešení zaměstnanosti obyvatel, rozvoje turismu a nových podnikatelských příležitostí. Ať už bude provozovat autobusové spojení na Brno soukromý dopravce nebo smluvní dopravce Kraje Vysočina. Pevně věříme, že s vedením Kraje Vysočina najdeme racionální shodu na tom, že dopravní spojení na Brno bylo, je a bude obnoveno alespoň v základní variantě pátečních a víkendových spojů a v pracovních dnech spojů zajišťujících seniorům důstojné cestování za lékařskou péčí.

Jak už jsme řekli, vedete radnici zhruba tři měsíce. A s vámi i nová rada města, ve které je řada nových lidí. Jaká je spolupráce s novou radou?

Za tu poměrně krátkou dobu, co jsem ve funkci, se učím lidem naslouchat. Jsem si vědom, že pokud má vedení města fungovat, musí to být týmová práce nejen rady, ale celého zastupitelstva. Je dobré, když se po volbách sejdou lidé, kteří si rozumějí, ať už zastupují tu či onu stranu nebo sdružení. Noví členové rady jsou vždy připraveni. Obdivuji je, protože i když jsou noví a musí se velkou spoustu věcí doučit, věnují tomu svůj čas. Pokud jim není něco jasné a potřebují více informací, jdou za předkladatelem bodu a nechají si to vysvětlit, více se nechají vtáhnout do problému.

A nakonec nejtěžší otázka: Jak se žije v Moravských Budějovicích?

Moravské Budějovice jsou krásným místem pro život, s hodnotným kulturním a společenským vyžitím během roku. Jsme město se školami, zdravotnictvím, kulturou, sportovišti, památkami s bohatou historií, podnikateli…, ale především se šikovnými obyvateli. Pokud přijedete k nám do Moravských Budějovic, budete srdečně vítáni.

Převzato z: Horácké noviny, 26.1.2023