Hlavní stránka Regiony Vysočina Mají dostat právo volit do zastupitelstev obcí a měst již šestnáctiletí mladí lidé?

Mají dostat právo volit do zastupitelstev obcí a měst již šestnáctiletí mladí lidé?

18. 6. 2019

Návrh Starostů a nezávislých (STAN), je svým způsobem revoluční. Věkové hranice volebního práva nejsou věcí, která by se měnila často, a sami k tomuto tématu také přistupujeme s pokorou a rozmyslem. Je však nutné si uvědomit, že dnešní společenská dynamika nasvědčuje tomu, že je nutné revidovat a diskutovat i o takových změnách. jako je právě posunutí věkové hranice u voleb. Jde o komunální volby a posunutí hranice volebního práva na 16 let věku.

Mají dostat právo volit do zastupitelstev obcí a měst již šestnáctiletí mladí lidé?

Mají dostat právo volit do zastupitelstev obcí a měst již šestnáctiletí mladí lidé?

Pro tento návrh jsem nejen z pohledu zmíněných společenských změn, ale také proto, že sám mám řadu praktických zkušeností s prací s mladými lidmi z našich zřízených organizací či ze spolků, ve kterých aktivně pracuji. Mladí lidé ve věku zmíněných šestnácti let dokážou pracovat se zdroji dat, mají kritické myšlení, dokážou vyhodnotit informace. Jistě můžeme oponovat, že ne všichni toto dokážou. Jenže zvládnou toto i všichni občané nad 18 let? Nepodléháme často dezinformaci a ztrátě kritického myšlení, ověřujeme si zdroje dat? Osobně se mi s mladými lidmi velmi dobře spolupracuje, plánujeme společně projekty ve městě, organizujeme společně akce pro veřejnost. Věřím, že tuto pozitivní zkušenost má většina obcí a měst v České republice. Spíše si již dnes nedovedu představit, že bych aktivně s mladými lidmi nespolupracoval. Pro obhajobu daného návrhu uvedu také několik příkladů od našich sousedů. Například v Rakousku mohou šestnáctiletí ke všem druhům voleb včetně parlamentních již od roku 2007. Jejich stejně staří vrstevníci mohou ke komunálním volbám v řadě spolkových zemí v Německu, například v Braniborsku, Brémách, Hamburku, Šlesvicko-Holštýnsku. Od roku 2015 přistoupilo k této změně také Estonsko.

Šestnáctiletý mladý člověk je trestně odpovědný (ač brán jako mladistvý) a pohlavně dospělý. Přiznání volebního práva, zatím na komunální úrovni, je jen logickým doplněním obou výše uvedených právních statusů.

Komunální úroveň navrhujeme především proto. že mladého pro člověka je více konkrétní, má s ní osobní zkušenost a může se aktivně podílet na rozvoji místa, kde žije. Posunutí věkové hranice také více motivuje mladé lidi k aktivnímu občanství a zapojení do veřejného života. Kde jinde. než na komunální úrovni je toto ideální příležitost?

Autor: Lukáš Vlček