Hlavní stránka Regiony Vysočina KOMENTÁŘ ZDEŇKA NAVRÁTILA: „Dva metry“, které pomohou úžasné krajině Vysočiny

KOMENTÁŘ ZDEŇKA NAVRÁTILA: „Dva metry“, které pomohou úžasné krajině Vysočiny

8. 4. 2022

Každé jaro či každý podzim při pohledu do naší krajiny trpím. Pohled do čerstvě zoraných lánů totiž znovu ukazuje, jak moc si někteří „zemědělci“ naší krajiny váží. Jak opět, ve jménu „dotací na metr“, ukusují výměru z remízků, alejí či mezí u silnic a cest.

KOMENTÁŘ ZDEŇKA NAVRÁTILA: „Dva metry“, které pomohou úžasné krajině Vysočiny

KOMENTÁŘ ZDEŇKA NAVRÁTILA: „Dva metry“, které pomohou úžasné krajině Vysočiny

Často se jejich obří stroje jen s velkou námahou vyhnou božím mukám, umístěným u okraje pole. Honbou za korunkami svou činností ohrožují a nenahraditelně poškozují nejen kouzelný a historický ráz naší krajiny. Ničí
také rostlinnou a živočišnou pestrost, ale především urychlují půdní erozi a splach svrchní orniční vrstvy. To je především u nás, na kopcovité Vysočině, zásadní problém. Tvorba výživné ornice přitom trvá desetiletí a její nahrazení zvýšenými dávkami hnojiv samozřejmě není správnou a dlouhodobě udržitelnou cestou.

A jak z toho ven? Dva metry! Nechat ladem alespoň dva metry vedle polní cesty, na hranici lesa, vedle stromů v aleji, vedle remízku, podél stromořadí. Dva metry, kde zářez radlice nepoškodí kořeny přilehlé zeleně, dva metry pro úkryt drobných živočichů, dva metry pro rostliny.

Musíme motivovat zemědělce z Vysočiny, aby se přidali. Na druhé straně pak důsledně kontrolovat a pokutovat ty, kteří si krajiny neváží. Podpořme také obce v obnově původních cest a alejí. A svou vahou tlačme na dotační orgány tak, aby se nadále nevyplácelo zorat vše, co jde. Vysočina má jedinečnou krajinu, proto prosím, uchovejme si ji.