Hlavní stránka Regiony Vysočina K Vysokému i kolem Zelené hory. Žďár obnovuje polní cesty

K Vysokému i kolem Zelené hory. Žďár obnovuje polní cesty

20. 10. 2022

Ve Žďáře pokračují v obnově polních cest, které budou zlepšovat průchodnost krajiny a podporovat její biodiverzitu. V současné době vzniká cesta směrem na Vysoké. Do konce roku potom začnou práce na cestě u Zelené hory.

K Vysokému i kolem Zelené hory. Žďár obnovuje polní cesty

K Vysokému i kolem Zelené hory. Žďár obnovuje polní cesty

"Obnovou stezek získá krajina zase svoji přirozenou průchodnost, jako tomu bylo v minulosti. Vedle toho tím podporujeme i biodiverzitu, přispíváme k omezení půdní eroze a k zadržování vody v krajině," říká starosta
města Martin Mrkos.

Obnovená cesta k Vysokému bude měřit přes půl kilometru, široká bude 3‑5 metrů. Cesta propojí okraj Žďáru
od Hlohové ulice k Černému rybníku, který se nachází mezi Zelenou horou a obcí Vysoké. Podél ní budou vysazené jabloně, třešně, švestky, ale i listnáče jako javory, duby a lípy. Stromořadí doplní keře a dva remízky.

Do konce roku chce ještě město začít s obnovou cesty a plochy u Zelené hory. „Do budoucna má město vytipovány další cesty k obnově. V letošním roce byla vyčištěna úvodní část cesty od zámku do Stržanova. Bude se pokračovat
ze Stržanova dále na Polničku a k Piláku, dále cesta směrem z Vodojemu na Plíčka nebo cesta směrem k Veselíčku,” vysvětluje Martin Mrkos.

K obnově polních cest přispěla svou prací řada dobrovolníků. Vetlu sázeli zaměstnanci městské firmy SATT a firmy WinFas, na cestě Ke Křížku se podíleli zaměstnanci města.

Obnova polních cest začala v roce 2020 v oblasti Vetelských rybníků a pokračovala v roce 2021 cestou Ke Křížku
u Radonína.