Hlavní stránka Regiony Vysočina Jednou z mých priorit je zachování vysoké jakosti pitné vody pro obyvatele Vysočiny, říká Pavel Hájek

Jednou z mých priorit je zachování vysoké jakosti pitné vody pro obyvatele Vysočiny, říká Pavel Hájek

27. 3. 2022

Letošním tématem Světového dne vody bylo Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude. Na důležitost „neviditelné“ životadárné tekutiny upozorňuje i radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Pavel Hájek.

Jednou z mých priorit je zachování vysoké jakosti pitné vody pro obyvatele Vysočiny, říká Pavel Hájek

Jednou z mých priorit je zachování vysoké jakosti pitné vody pro obyvatele Vysočiny, říká Pavel Hájek

„Je to něco jako poklad pod našima nohama. Není vidět na vlastní oči, avšak je velice důležitá. Jednak pro zásobování obyvatel pitnou vodou, ale také pro průmysl, zemědělství i přírodu. Proces jejího doplňování je zdlouhavý a je závislý na množství a intenzitě srážek,“ uvádí Pavel Hájek.

Podzemní voda představuje zhruba třetinu zásob sladké vody na Zemi. „Dostat ji ale tam, kam potřebujeme, tedy třeba do sklenice či vany, není vůbec jednoduché. Je třeba ji najít, vyčerpat, zpravidla upravit, dopravit na požadované místo, ale i následně chránit proti znečištění a přemýšlet o jejím účelném využívání,“ podotýká Pavel Hájek

Kvalita podzemní vody je navíc v některých oblastech Kraje Vysočina negativně ovlivněna intenzivním zemědělstvím a nedostatečným čištěním odpadních vod. „Díky výstavbě nových čistíren odpadních vod i rekonstrukci a intenzifikaci stávajících však dochází postupně ke zlepšování tohoto stavu,“ vyzdvihuje radní.

Množství dostupné podzemní vody je pak závislé především na srážkách a také na tom, kolik srážkové vody dokážeme zadržet v krajině. „Jednou z mých priorit je zachování vysoké jakosti pitné vody pro obyvatele kraje, zajištění ochrany vody a její zadržování v krajině, včetně efektivního čištění odpadních vod,“ říká Pavel Hájek.

K tomuto přispívají i dva dotační programy Kraje Vysočina. Stavby ve vodním hospodářství 2022 a Projektová příprava ve vodním hospodářství 2022. Celková výše finančních prostředků pro letošní rok dosahuje téměř devadesáti milionů korun.