Hlavní stránka Regiony Vysočina Jednotné žádosti, přehledná struktura a rychlá administrace. Kraj Vysočina zjednodušuje dotační politiku

Jednotné žádosti, přehledná struktura a rychlá administrace. Kraj Vysočina zjednodušuje dotační politiku

19. 6. 2018

Po měsících příprav, ladění a konzultací je na světě nová dotační politika Kraje Vysočina. Zatímco v předchozích letech bylo možné žádat o krajské dotace, granty prostřednictvím Fondu Vysočiny, Pravidel kraje nebo podle Zásad zastupitelstva, od roku 2019 bude žadatelům k dispozici veškerá systémová krajská finanční podpora jednotně pouze prostřednictvím Fondu Vysočiny. „Výhodou bude dopředu avizovaná výše celkové krajské podpory, navíc zveřejněná už v prosinci předchozího roku, jednotné formuláře a návyk žadatelů na jejich strukturu, zjednodušení dokládání povinných informací vázaných na platnou legislativu nebo nově také možnost vyzvat žadatele k doplnění žádosti ,“ popisuje nový stav náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.

Náměstek hejtmana Pavel Pacal představil novou dotační politiku Kraje Vysočina

Náměstek hejtmana Pavel Pacal představil novou dotační politiku Kraje Vysočina


náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.
 
 
 

Historicky jsou jednotlivé dotační tituly Kraje Vysočina vyhlašovány v různém čase v průběhu celého kalendářního roku. Nově bude na prosincovém jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina schválena celková alokace pro programy Fondu Vysočiny a současně bude také schválen kompletní seznam  grantů pro následující rok – název program, podporované aktivity, výše celkové podpory, termín vyhlášení. „Potenciální žadatelé tak bude mít už na konci starého roku přehled, které dotační tituly budou v roce následujícím aktuální, bude se moci na jejich čerpání připravit a rozvrhnout si vlastní zdroje kofinancování,“ upřesňuje Pavel Pacal. Nově budou prostředky připravené pro rozdělení mezi granty vázány na daňové příjmy kraje. V roce 2019 je Kraj Vysočina připraven mezi žadatele rozdělit ze svých daňových příjmů až 5,5 %.

 

Pokud jde o budoucí podporovaná témata bude pozornost krajské samosprávy více směřována podle Pavla Pacala na podporu nástrojů řešících nedostatek vody v krajině, zachování služeb na venkově a také rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.

 

Nová pravidla dotační politiky Kraje Vysočina neřeší administraci národních a evropských dotací například kotlíkové dotace, které se řídí krajem neovlivnitelnými pravidly, nebo přidělování studijních stipendií, vyrovnávací platby nebo financování sociálních služeb. Dnes schválená pravidla zároveň neřeší administraci žádostí o individuální dotaci.

Autor: Pavel Hájek