Hlavní stránka Regiony Vysočina Jak ochránit vzácné přírodní lokality? Vykoupit je, radí radní Pavel Hájek

Jak ochránit vzácné přírodní lokality? Vykoupit je, radí radní Pavel Hájek

11. 1. 2022

„Mnoho z přírodně cenných lokalit může být poškozováno například intenzivním hospodařením nebo naopak absencí jakékoli činnosti. Tím ztrácí svůj životní prostor ohrožené rostliny či živočichové, kteří se tam vyskytují,“ upozorňuje Pavel Hájek, radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství. Pomoci by mohl kraj, který dotčené pozemky vykoupí a začne se o ně starat.

Jak ochránit vzácné přírodní lokality? Vykoupit je, radí radní Pavel Hájek

Jak ochránit vzácné přírodní lokality? Vykoupit je, radí radní Pavel Hájek

Ze zákona povinná péče o zvláště chráněná území a přírodně cenné lokality nemusí být pro vlastníky pozemků, na kterých se nacházejí, vždy běžná, přijatelná a výhodná, a to i přesto, že ji finančně podporuje Kraj Vysočina i různé státní dotační programy. „Součinnost vlastníků pozemků při péči o ně může krajský úřad vymáhat, nejedená se však vždy o účelný postup,“ podotýká Pavel Hájek.

Výkup některých problémových pozemků v chráněných lokalitách by navíc mohl být alternativou k dlouhodobým pronájmům. Výkupy však nebudou probíhat plošně, ale vždy po řádném posouzení a schválení krajským zastupitelstvem. Ročně by to mohly být asi dva pozemky za až dva miliony korun.

„Lokality, o které by kraj měl zájem v letošním roce, zatím nejsou stanoveny. S vlastníky jsme zatím nejednali,“ prozrazuje Pavel Hájek a dodává, že ochrana přírody ve zvláště chráněných lokalitách je jednoznačně veřejným zájmem a samosprávy musí v této záležitosti hrát aktivní roli.

Na Vysočině se nachází 206 maloplošných zvláště chráněných území, z nichž 153 je v působnosti krajského úřadu. Kraj Vysočina se momentálně aktivně stará o zhruba 280 hektarů ploch.

Ve zvláště chráněných územích je navíc asi padesát rybníků, mokřadů, tůní a pramenišť, které postupně zanikají. „V budoucnu bychom tak výkupem mohli řešit i jejich ochranu,“ dodává krajský radní.