Hlavní stránka Regiony Vysočina Do pozice tajemnice městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou nastupuje JUDr. Martina Hostomská

Do pozice tajemnice městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou nastupuje JUDr. Martina Hostomská

1. 3. 2019

Od 1. března 2019 nastupuje na pozici tajemnice Městského úřadu Žďár nad Sázavou JUDr. Martina Hostomská.

Do pozice tajemnice městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou nastupuje JUDr. Martina Hostomská

Do pozice tajemnice městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou nastupuje JUDr. Martina Hostomská

JUDr. Martina Hostomská přechází na žďárský úřad z Ministerstva vnitra, kde od roku 2003 působila jako právník na Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Vedla oddělení dozoru na pracovišti v Jihlavě. Má také zkušenost s prací ve veřejné správě pro Žďár nad Sázavou, jelikož byla 6 let zaměstnaná na dřívějším Okresním úřadu Žďár nad Sázavou. JUDr. Martina Hostomská vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

Do pozice tajemnice ji jmenoval starosta města Ing. Martin Mrkos, ACCA dne 1. března 2019. Samotnému jmenování předcházelo udělení souhlasu od ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina Mgr. Ing. Zdeňka Kadlece, dr. h. c., ke kterému došlo 24. ledna 2019.

Tajemník obecního úřadu je zaměstnancem dané obce a je přímo podřízený starostovi, radě a zastupitelstvu obce. Je zodpovědný za činnost úřadu včetně zajišťování pracovněprávních vztahů zaměstnanců. Hlavní náplní pracovní pozice tajemníka je plnění úkolů podle zákona o obcích podle zákona o úřednících územních a samosprávných celků. Tajemník také odpovídá za plnění úkolů úřadu v samostatné působnosti a úkolů přenesené působnosti výkonu státní správy.