Hlavní stránka Regiony Vysočina Cyklus seminářů k problematice nakládání s odpady starostům poradil i ukázal příklady dobré praxe

Cyklus seminářů k problematice nakládání s odpady starostům poradil i ukázal příklady dobré praxe

26. 11. 2021

Osvěta a vzdělávání v oblasti odpadového hospodářství jsou pro Lukáše Vlčka velice důležité. I proto se podílí na řadě seminářů na toto téma. Poslední cyklus se týkal vazby na nový zákon o odpadech, možnosti omezení skládkování a zazněly i příklady dobré praxe v předcházení vzniku odpadů. Zájem o něj projevily zhruba dvě stovky zástupců měst a obcí z Vysočiny.

Vzdělávací cyklus seminářů k problematice nakládání s odpady.

Vzdělávací cyklus seminářů k problematice nakládání s odpady.

„Jednalo se o důležitou aktivitu spolupráce kraje se Sdružením obcí Vysočiny při plnění projektu s názvem Integrovaný systém nakládání s odpady na Vysočině,“ přibližuje aktivitu Lukáš Vlček, náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství.

Pokud se zájemci nemohli kurzu zúčastnit přímo, mohli jej zhlédnout alespoň online. Videozáznamy seminářů, jednotlivé prezentace i další informační materiály k dané problematice lze nalézt na krajském portálu Odpady Vysočiny a na webových stránkách projektu ISNOV.

V oblasti odpadového hospodářství se ale angažuje i jinak. „Dalšími pilíři podpory obcí, které se daří naplňovat, jsou zprostředkování kapacit pro energetické využití směsných komunálních odpadů v okolních krajích a podpora technické infrastruktury odpadového hospodářství obcí z programů Fondu Vysočiny,“ dodává Lukáš Vlček.